వాడుకరి:Bhaskaranaidu/ప్రయోగశాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయ సూచిక

చిత్తూరు జిల్లా గ్రామాలు[మార్చు]

A అక్షరముతో 90 గ్రామాలు, B అక్షరముతో 92 గ్రామాలు. C అక్షరముతో 96 గ్రామాలు. D అక్షరముతో 43 గ్రామాలు. (12. దశమానిపల్లె (గుడుపల్లె మండలం) (లేదు) 43.దుర్గిపేరి ) E అక్షర క్రమంలో ...... 30.గ్రామాలు. F అక్షర క్రమంలో గ్రామాలు లేవు. G. అక్షర క్రమంలో 110 గ్రామాలు. ( 110.గ్యారంపల్లె (కంభంవారిపల్లె)), H అక్షరక్రమంలో 2 గ్రామామలు. I అక్షరక్రమంలో 12 గ్రామాలు. J అక్షరక్రమంలో 20 గ్రామాలు., K అక్షరక్రమంలో 233 గ్రామాలు. L అక్షరక్రమంలో M అక్షరక్రమంలో N అక్షరక్రమంలో O అక్షరక్రమంలో P అక్షరక్రమంలో Q అక్షరక్రమంలో R అక్షరక్రమంలో S అక్షరక్రమంలో T అక్షరక్రమంలో U అక్షరక్రమంలో V అక్షరక్రమంలో W అక్షరక్రమంలో x అక్షరక్రమంలో Y అక్షరక్రమంలో Z అక్షరక్రమంలో

చిత్తూరు జిల్లాలో కె అక్షర క్రమంలో గ్రామాలు[మార్చు]

కాచరవీడు 2. కడపగుంట 3. కదపల్లె 4.కడపనతం5.కడసినకుప్పం 6. కదిరిమంగళం, 7. కదిరినాథునికోట 8. కదిరిముత్తన్నపల్లె9. కదిరిఓబనపల్లె 10. కదిర్వేడు 11.కడివీడు12. కడూరు 13. కైదుగాని ఖండ్రిగ14.కైగల్లు 15. కాకిమడుగు 17. కలగటూరు 18. కలకడ (గ్రామము) 19. కలకడ దొడ్డిపల్లె 20. కలకడ కొత్తపల్లె 21. కలమలదొడ్డి 21.కలంజేరి 22. కళత్తూరు (వరదయ్యపాలెం) 23. కలవగుంట 24.కలవపల్లె 25. కలియంబాకం 26. కలిచెర్ల27. కలిగిరి (పెనుమూరు) 28. కలిజవీడు 29. కాళికాపురం 30. కల్లిపూడి 31.కల్లుపల్లె 32.కల్రోడ్ పల్లి 33.కాలూరు 34. కల్వమొగిలప్ప ఖండ్రిగ 35.కల్యాణపురం 36.కామచిన్నయ్యపల్లె 37. కమలయ్యవారిపల్లి 30/8= 38.కమతమూరు 39.కంబాకం 40.కంభంపల్లె 41. కంభంవారిపల్లె (గ్రామము) 31/8 42. కామినాయనిపల్లె 43. కామిరెడ్డివారిపల్లె 44. కమ్మకొత్తూరు 45. కమ్మనపల్లె 46. కమ్మపల్లె (రామచంద్రాపురం) 47. కమ్మపల్లె (యడమరి) 1/9 48.కంసాలవాండ్లపల్లె 49. కనమణంబేడు 50. కణామనపల్లె 51. కనమపచ్చర్ల పల్లె 52. కణతలచెరువు 2/9= 53. కంచనచెంగన్న ఖండ్రిగ 54. కాంచనపల్లె 55. కాంచనపుత్తూరు 56. కందడు 57. కండ్లూరు 58. కందుకూరు (పెద్దతిప్ప సముద్రం) 3/9 59. కందూరు, 60. కంగుంది 61.కన్నవరం (సత్యవీడు) 62. కానిపాకం 63. కన్నెమడుగు 64. కన్నికాపురం (నగరి మండలం) 65. కన్నికాపురం (శ్రీరంగరాజపురం) 66. కప్పల్లె 67.కాపుగున్నేరి 68. కారకాంపల్లె 69. కారణి (13/9)70. కరసనపల్లె 71. కారెపాకం, 72. కరిడిమడుగు 73.కర్లగట్ట (14/9) 74. కరుమట్ల 75. కరూరు కృష్ణగిరి 76.కార్వేటి నగరం (గ్రామము) (15/9).77. కాశంకుప్పం, 78. కాసారం (తొట్టంబేడు), 79. కేశవరాజపుర అగ్రహారం, 80. కాశింమిట్ట 17/9) 81. కాశిరాళ్ల. 82. కాశిరావుపేట 83. కాశిరెడ్డిపల్లె 84. కత్తెరపల్లె 85. కత్తిమానిపల్లె (18/9) 86.కటికపల్లె 87. కాటిపేరి 88. కట్నగళ్ళు 89. కాట్రకాయలగుంట (19/9) 90.కాట్రపల్లె 91. కట్టకింద వెంకటాపురం 92. కట్టకిందపల్లె 93. కాటూరు (బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ) 20/9) 94. కావలిపల్లె 95. కావనూరు 96. కావేరిమహారాజులుంగారీగ్రహారం 97. కావేరిరాజుపురం (21/9) 98. కావేటిగారిపల్లె 99. కావేటిపురం 100. కాయం 101, కీళగరం (22/9) 102. కీలపల్లె 103. కీలపట్ల 104. కీలపూడి 105. కీరమండ (23/9) 106. కెంపసముద్రం 107. కేనమాకులపల్లె 108. కంచనబల్ల 109. కేతుమత్‌మహారాజపురం, 110. కంభంవారిపల్లె (సదుం) 24/9) 111. ఖండ్రిగ (గుర్రంకొండ), 112. కిల్లాకుపోడు (25/9) 113. , కోగతి 114. కోడిగానిపల్లె, 115, కొలమడుగు, 116. . కోగిలేరు ‎, 26/9) 117. కొలత్తూరు, 118, కొలమాసనపల్లె 119.కోళ్లబైలు (గ్రామీణ), 120. కొల్లడం, 27/9). 121. కొల్లగుంట. 122. కొల్లపల్లె, 123. కొల్లుపల్లె, 124. కొమరగుంట 28/9). 125. కోన (కలకడ)126. కోనపల్లె, 127. కొణతనేరి. 128. కొండకిందపల్లె, 29/9) 130. కొండలచెరువు, 131. కొండమ అగ్రహారం 132. కొండమర్రి, 133. కొండేపల్లె, 30/9) 134.కోనేరుకుప్పం 135. కొనేరుగొల్లపల్లె. 136. కొండ్రెడ్డి ఖండ్రిగ ‎, 137. కొనేరుగొల్లపల్లె, 1/10) 138. కొంగనపల్లె (రామకుప్పం), 139. కొంగటం, 140. కొంకచెన్నయ్యగుంట. 2/10) 141. కొన్నలి, 142. కూర్మనిపల్లె, 3/10)143. కొప్పేడు ఆచార్యుల ఖండ్రిగ, 144. కొర్లకుంట (కలికిరి), 145. కోసల నగరం. 4/10) 146. కొసువారిపల్లె, 147. కోటబైలు, 148. కోటచెంబగిరి. 149. కోటగరం. 5/10/). 150, కోటకొండ (తంబళ్లపల్లె), 151. కోతల 152. కోటాల. 6/10) 152. కోటలం, 153. కోటమాకనెపల్లె, 154. కోటపల్లె (గుడిపల్లె) . 7/10) . 155. కొటార్లపల్లె, 156. కోటారవీడు., 157. కోటవూరు, 158, కొత్తకోట (పూతలపట్టు). 8/10) 159.కొత్తకోట (వెంకటగిరి కోట). 9/10) 160. కొత్తమరికుప్పం 161. కొత్తపాలెం (రేణిగుంట). 162. <ref>కొత్తపాలెం (బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ). 10/10) 163.కొత్తపల్లె చింతల, 164. కొత్తపల్లె (ఐరాల) 165.కొత్తపల్లె (గంగవరం) 11/10) 166. కొత్తపల్లె మిట్ట. 167. కొత్తపల్లె (కుప్పం). 12/10) 168.కొత్తవారిపల్లె, 169. కొత్తపల్లె (గుడిపాల), 170. కొత్తవెంకటాపురం, 171. కొత్తూరు (తిరుపతి గ్రామీణ), 172. కొత్తూరు చెల్లమాంబపురం 13/10) 173. కొత్తూరు వెంకటాపురం, 174. కొట్రకోన, 175. కొట్రమంగళం. 14/10) 176.కోవనూరు, 177. కృష్ణ జమ్మాపురం, 178. కృష్ణంపల్లె (ఏర్పేడు), 179. కృష్ణదాసనపల్లె, 180. క్రిష్నయ్య కల్వ, 15/10) 181. కృష్ణాపురం దిన్నె 18/10) 182. కృష్ణాపురం (రేణిగుంట),

19.10.17నుండి వ్రాసిన గ్రామాలు[మార్చు]

(19/17)1.తుమ్మనంగుట్ట, లక్కనపల్లె, మెకలనాగిరెడ్డి పల్లె, మూలతిమ్మేపల్లె, నెల్లిపట్ల , పతుర్నతం, మెకలనాగిరెడ్డి పల్లె ‎ , పెద్దచెల్లారగుంట, రఘునాయకుల దిన్నె, సెట్టిపల్లె (బైరెడ్డిపల్లె), 11.తిమ్మయ్యగారిపల్లె , వీర్లబండ , కుర్మైపల్లె, మహాసముద్రం (బంగారుపాలెం), మొగిలి (గ్రామం), మోతగుంట, నలగాంపల్లె, నూనెగుండ్లపల్లె, పాలమాకులపల్లె ‎ , పాలేరు (బంగారుపాలెం) ‎ ,21. రాగిమణిపెంట, శేట్టేరి, టేకుమండ, తంబుగానిపల్లె , తూంపయానపల్లె, తుంబ, తుంబ కుప్పం , వెంకటగిరి (బంగారుపాలెం), వేపనపల్లె (బంగారుపాలెం), 30.కుక్కంబాకం, కుమార వెంకటాపురం (బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ), నీర్పకోట, నెలవోయి, పల్లమల (బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ), పార్లపల్లె (బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ), పెద్దపాలవీడు, పుత్తేరి, 38.తలారివెట్టు , తంగెళ్లపురం, తెర్రిపాడు , తిమ్మభూపాలపురం, విజయగోపాలపురం (బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ), రంగన్నగారి గడ్డ ‎ , తిప్పిరెడ్డిగారిపల్లె, యెగువూరు, భాకరాపేట ‎ , లద్దిగం ‎ , 48.పందిళ్లపల్లె (చౌడేపల్లె), 49. పెద్దయల్లకుంట్ల ‎ , 50. పూడిపట్ల (చౌడేపల్లె).,

(20/17)51, సెట్టిపేట, మహాదేవమంగళం, ముక్కెలత్తూరు, మూర్తినాయనిపల్లె, నందనూరు, నెల్లిపల్లె , పచ్చిగుంట, పాతపాలెం 59.(గంగాధర నెల్లూరు), పాతవెంకటాపురం, పెద్దకాల్వ, తుంగుండ్రం ‎, వరతూరు, వీరకనెల్లూరు, వేల్కూరు, వెజ్జుపల్లె, వింజం, వేపంజేరి , కొత్తవెంకటాపురం, ఆత్మకూరు (గంగాధర నెల్లూరు), 71. అంబోధరపల్లె , మామడుగు , మారెడుపల్లె, మేలుమోయి, మొగిలపల్లె ‎ , పసుపతూరు ‎, పత్తికొండ (గంగవరం) , 79.కుప్పిగానిపల్లె (గుడిపాల) 80. మొగరాలపల్లె 81. మరకలకుప్పం 82. ముత్తుకూరుపల్లె 83. నంగమంగళం, 84. నరగల్లు, 85. పాపసముద్రం,86. పసుమంద, 87. రాగిమానుపట్టెడ, 88. రామాపురం (గుడిపాల), 89. శ్రీరంగంపల్లె, 90. వెంకట లక్ష్మాంబపురం, 91. తిమ్మయ్యపల్లె, 92. వసంతపురం (గుడిపాల), 93. మాలవానికొత్తూరు94., లింగాపురం దిన్నె, 95. మల్దెపల్లె, 96. నక్కనపల్లె, 97 నలగాంపల్లె, 98. ఒన్నపనాయని కొత్తూరు, 99. ఒంటిపల్లె,100. పెద్దగొల్లపల్లె, 101. పెద్దపర్తికుంట, 102. పొగురుపల్లె. 103. సంగనపల్లె (గుడిపల్లె), 104, సెట్టిపల్లె (గుడిపల్లె), 105. సెట్టిపల్లె కే.బందర్లపల్లె, 106. సిరిగిరిపల్లె, 107. సోదిగానిపల్లె, 108. సొన్నరసానపల్లె, 109. తిమ్మనాయనిపల్లె (గుడిపల్లె),110. వెంగేపల్లె

21.17) 111. యమగానిపల్లె, 112. మర్రిమాకులపల్లె (గుర్రంకొండ),113. మర్రిపాడు (గుర్రంకొండ), 114. నదిమిఖండ్రిగ, 115. పసలవాండ్లపల్లె, 116. రమాపురం (గుర్రంకొండ), 117. సంగసముద్రం, 118.సరిమడుగు, 119. సెట్లివారిపల్లె, 120. తరిగొండ, 121. తరిగొండరాజుపల్లె, 122. యెల్లుట్ల, 123. మొరంపల్లె 124.ముదిగొళం, 125. నాంపల్లె, 126. పెద్దసామిరెడ్డిపల్లె, 127. పొలకల, 128. పుల్లూరు (ఐరాల), `129. సంగనపల్లె (ఐరాల), 130. వెంకట సముద్ర అగ్రహారం, 131. కుమార వెంకట భూపాలపురం, 132. మద్ది ఖండ్రిగ, 133. మట్టమనపతట్టు ఆర్.ఖండ్రిగ, 134. ఒల్లూరు, 135. పాతపాలెం (కె.వి.బి.పురం), 136. పెరిందేశం, 137. పూడి చెన్నకేశవాపురం, 138. రాగిగుంట, 139. రంగయ్యగుంట,140. రాయపేడు, 141. సదాశివపురం, 142. శక్తి గణేశ్వరాపురం, 143. సిద్దమనాయుడు ఖండ్రిగ, 144. శ్రీనివాసాపురం (కె.వి.బి.పురం), 145. సురమల, 146. సుర్యనారాయణపురం, 147. తిమ్మనాయుడుగుంట, 148. తిమ్మసముద్రం (కె.వి.బి.పురం), 149. వెంకటాపురం @ జి.కండ్రిగ, 150. వొగత్తూరు,151. మద్దినేనిపాలెం,152, ముడియంవారిపల్లె, 153. నడిమిచెర్ల, 154.నవాబ్‌పేట (కలకడ), 155. పోతవారిపల్లె, 156. రాతిగుంటపల్లె, 157. యెర్రకోటపల్లె, 158. మద్దిపట్లవాండ్లపల్లె, 159. మహల్‌రాజుపల్లె, 160. మారెళ్ల (చిత్తూరు జిల్లా)

(22/10) 161. మఠంపల్లె, 162. నూతనకాల్వ (కంభంవారిపల్లె), 163. సొరకాయలపేట (కంభంవారిపల్లె), 164. తీతవగుంట పల్లె, 165. తిమ్మాపురం (కంభంవారిపల్లె), 167. తువ్వపల్లె, 168. వగళ్ల, 169. యెర్లంపల్లె,170. కురబలకోట మండలం, 171.మాట్లివారిపల్లె, 172. ముదివేడు, 173. ముతకనవారిపల్లె, 174.పిచ్చలవాండ్లపల్లె, 175. తెట్టు, 176. మద్దినాయనిపల్లె (ములకలచెరువు), 177. మరెల్లగడ్డ,178. ములకలచెరువు, 179. నందిగడ్డతిమ్మనపల్లె, 180. నాయనిచెరువుపల్లె, 181. పెద్దపాలెం, 182. సోంపల్లె (ములకలచెరువు), 183. టీ.సౌదసముద్రం, 184. వేపూరికోట,185. నాగలాపురం186. సదాశివ శంకరాపురం, 187. సురుటుపల్లి, 188. త్రిపురాంతకపురం కోట, 189. వెల్లూరు, 190. వెంబాకం, 191, మచ్చిరెడ్డిగారిపల్లె 192. మస్తూరు, 193. నిమ్మనపల్లె, 194. రాచవీటివారిపల్లె, 195. రెడ్డివారిపల్లె (నిమ్మనపల్లె), 196. తవళం, 197. వెంగంవారిపల్లె, 198. నెట్టేరి 199. నింద్ర, 200. పడిరి, 201. సమయపురం, 202, శ్రీరామపురం, 203. మద్దైయ్యగారిపల్లె, 204. మదునూరు, 205. మల్లెల (పెద్దతిప్ప సముద్రం), 206. పత్తంవండ్లపల్లె, 207. పెద్దతిప్పసముద్రం, 208. పులికల్లు (పెద్దతిప్ప సముద్రం), 209. రంగసముద్రం (పెద్దతిప్ప సముద్రం), 21సంపతికోట0.211. టీ.సదుం 212. తుమ్మరకుంట213.ముసలికుంట 214. పాపెపల్లె (పెద్దమండ్యం),, 215. పెద్దమండ్యం, దిగువపల్లె · బండ్రేవు · ముసలికుంట · పాపెపల్లె · పెద్దమండ్యం · కలిచెర్ల · సిద్దవరం · శివపురం · వెలిగళ్ళు

23/10)బత్తందొడ్డి[మార్చు]

పెద్దవెలగటూరు · అప్పినపల్లె · శంకరాయలపేట · సివది · నిడిగుంట · ముదరాంపల్లె · చామనేరు · బొమ్మరాజుపల్లె · ముత్తుకూరు · ఛాలమంగళం · పెద్దపంజని · తుర్లపల్లె · వీరపల్లె · సుద్దగుండ్లపల్లె · కొలత్తూరు · గంకొండ · రాయలపేట · నాగిరెడ్డిపల్లె · పెద్దకప్పల్లె · కోగిలేరు · అమ్మరాజుపల్లి. పెనుమూరు మం. గ్రా. చింతపెంట · అమ్మగారిపల్లె · తాతిరెడ్డిపల్లె · చర్వగానిపల్లె · పెనుమూరు · కామచిన్నయ్యపల్లె · చెన్నసముద్ర అగ్రహారం · గుంటిపల్లె · మోపిరెడ్డిపల్లె · కొండమ అగ్రహారం · సామిరెడ్డిపల్లె · చిన్నమరెడ్డి ఖండ్రిగ · కలిగిరి · నంజరపల్లె · కల్వగుంట · సాతంబాకం · పులికల్లు, పూతలపట్టు మండలంలోని గ్రామాలు పత్తూరు · ఎర్రచెరువుపల్లె · తలుపులపల్లె · పోతుకనుమ · కొత్తకోట · చిదిపిరాళ్ల · తిప్పనపల్లె · గొడుగుచింత · వెణుతనపల్లె · పోలవరం · అక్కనంబట్టు · వేపనపల్లె · తేనెపల్లె · బైటపల్లె · పేట అగ్రహారం · పూతలపట్టు · ఒడ్డెపల్లె · పాలకూరు · వావిలతోట · ముత్తిరేవుల · కుప్పన్నగారిపల్లె · వజ్జిరెడ్డి పల్లి


చిత్తూరు జిల్లా లో మండలాలలో పేర్లు వుండి, పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు.[మార్చు]

 1. బంగారు పాళెం. మండలం. నల్లంగడు, సదాకుప్పం, నలగంపల్లె, పామినివాండ్లవూరు, గుండ్ల కట్టమంచి, కరిడివారి పల్లి
 2. బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ, మం. లో తూర్పు వరతూరు,
 3. బీ.కొత్తకోట మండ. గొల్లపల్లె (బీ.కొత్తకోట)
 4. చిన్నగొట్టిగల్లు మండ. ...లేవు.
 5. చిత్తూరు మండలం. అరతల. కృష్ణాపురం (చిత్తూరు). దొడ్డిపల్లె (చిత్తూరు), మంగసముద్రం (గ్రామీణ), మురకంబట్టు
 6. చౌడేపల్లె మం. లో. దుర్గసముద్రం (చౌడేపల్లె), గడ్డంవారిపల్లె (చౌడేపల్లె)
 7. గంగాధర నెల్లూరు మం. లో గంగాధరనెల్లూరు
 8. గుడుపల్లె మం. లో గుండ్ల సగరం, గూడుపల్లె, చీకటి పల్లె, బోయనపల్లె,
 9. గుర్రంకొండ మం. లో.. చెర్లోపల్లె (గుర్రంకొండ)
 10. ఐరాల మం. లో గుండ్లపల్లె (ఐరాల), పేరయ్యగారి పల్లి, చిగరపల్లె, చుక్కావారిపల్లె. తిరుమలయ్యగారిపల్లె. దిగువనాగులవారిపల్లె,
 11. కె.వి.బి.పురం మం. లో.. సుబ్రమణ్యపురం, కర్లపూడి, కలత్తూరు,
 12. కె.వీ.పీ.పురం మండ. వెంకటాపురం జీ.ఖండ్రిగ,
 13. కలకడ మం. లో... బోజ్జగుంటపల్లి
 14. కంభంవారి పల్లె మం. లో ఛిన్నకమ్మ పల్లి, తిమ్మానాయుడిగడ్డ, నారమాకులవడ్డిపల్లె, మిరియాల వారి పల్లె, హిస్సాపల్లె,
 15. కురబలకోట మం. లో.. జంగావారిపల్లె
 16. ములకల చెరువు మండలం లో... గట్టుక్రిందపల్లి ,
 17. నాగలాపురం మండలం లో... కృష్ణాపురం (నాగలాపురం), సుబ్బా నాయుడు కండ్రిగ, చిన్నాపట్టు, అచ్ఛమ నాయుడు కండ్రిగ, సుబ్బా నాయుడు కండ్రిగ
 18. పూతలపట్టు మం లో.. సిద్దలింగనపల్లె, వజ్జిరెడ్డి పల్లి, కుప్పన్నగారిపల్లె
 19. రామచంద్రపురం మం.లో... అనుపల్లె (రామచంద్రాపురం), గంగమాంబాపురం (రామచంద్రాపురం)
 20. రామసముద్రం మం. కుదురుచీమనపల్లె
 21. రేణిగుంట మం. లో.. చెంగారెడ్డిపల్లె, ఆనగుంట
 22. రొంపిచెర్ల మం. లో... బొమ్మయ్యగారి పల్లె, కుమ్మర పల్లి
 23. సదుం మం. లో,.. చెరుకువారిపల్లె , కలకట వారిపల్లె
 24. శ్రీరంగరాజపురం మం. లో... దుర్గరాజపురం,
 25. తంబళ్లపల్లె మం. కొత్తకొండ (తంబళ్లపల్లె), కోట్లపల్లె (తంబళ్లపల్లె), గుండ్లపల్లె (తంబళ్లపల్లె)
 26. తొట్టంబేడు మం. లో .. మామిడిగుంట, సిద్ధిగుంట ఉమామహేశ్వరపురం, గుమ్మడిగుంట (తొట్టంబేడు), చిన్నకన్నలి, చెరుకు రాగప్పనాయుడు ఖండ్రిగ, శివానందపాలెం
 27. వడమాలపేట మం. లో... ఎగువ కండ్రిగ, పచ్చికాల్వ ఎనమల పాలెమ్
 28. వరదయ్యపాలెం మండ. కురింజాలం, ఇసుకపాలెం,కోవూరుపాడు, చిన్నపందూరు
 29. వాల్మీకిపురం మం. లో .... లేవు.
 30. వెదురుకుప్పం. మం. లో... కసవనూరు, బ్రాహ్మణపల్లె (వెదురుకుప్పం)
 31. వెంకటగిరి కోట మం. లో.. క్రిష్ణాపురం (వెంకటగిరి కోట),
 32. విజయపురం మం. లో ... మంగళం కండ్రిగ,
 33. ఏర్పేడు మం. లో... పాపానాయుడుపేట, బండారుపల్లి (ఏర్పేడు మండలం), మర్రిమంద
 34. కలికిరి మం. లో . రాజువారిపల్లె,
 35. యెర్రావారి పల్లె మం. లో.. తవ్వా వాద్ల పల్లి, కోటకాడపల్లి, బావికాడ కమ్మ పల్లి
 36. కార్వేటినగరం మం. లో కలికిరిండ్లు/ కలికిరింద్లు, డేరాకండ్రిగ, లక్ష్మీపురం.
 37. కుప్పం మం. లో .. .... లేవు.
 38. చంద్రగిరి మం లో... అనంత గురప్పగారి పల్లి, చంద్రగిరి, ఇత్తెపల్లె , ఐతేపల్లి, కల్రోడుపల్లె, కోటల , కొటాల, గంగుడుపల్లి , నారావారిపల్లె, రామిరెడ్డిపల్లె (చంద్రగిరి)
 39. తిరుపతి (గ్రామీణ) మం. చెర్లోపల్లె (తిరుపతి గ్రామీణ)
 40. తిరుపతి పట్టణ మండలం ..మంగళం (తిరుపతి)
 41. నింద్ర మం లో... ఐ.ఆర్.కండ్రిగ, అరూరు (నిండ్ర మండలం), కూనమ రాజుపాలెం, పలుకూరు సుబ్బరాయుడు కండ్రిగ
 42. నగరి మం. లో... కాకవీడు, తిరుమలరాజు ఖండ్రిగ, శ్రీరంగనగర అగ్రహారం, సాల్వపట్టెడ, సత్రవాడ, నేతం ఖండ్రిగ, సరస్వతి విలాసపురం, కీలపట్టు
 43. నారాయణ వనం. మం.లో... .... లేవు.
 44. నిమ్మనపల్లె మం. ' లేవు.
 45. పలమనేరు మం. లో... పందేరుపల్లి, నాగమంగళం, గుండ్లపల్లె (పలమనేరు). పలమనేరు, చెత్తపెంట
 46. పాకాల మం. లో... తోటతిమ్మయ్య పల్లె, గాదంకి/గదంకి , ఎర్రెపల్లి / ఎర్రేపల్లి, పాలగుట్ట పల్లి, కృష్ణా పురం, వజ్జేరు పల్లి, నేలదాని పల్లి, వరదప్పనాయుడు పేట,దామల్చెరువు
 47. పాలసముద్రం మం. లో... కృష్ణజమ్మాపురం
 48. పిచ్చాటూరు మం. సిద్దిరాజుఖండ్రిగ,,
 49. పిలేరు మం. .. పీలేరు.
 50. పుంగనూరు మం. లో... .... లేవు.
 51. పుత్తూరు మం. లో... కావేరిమహారాజుల అగ్రహారం, వీరప్పరెడ్డి పాలెం, చెర్లోపల్లె (పుత్తూరు) , రామసముద్రం, మదనపల్లె
 52. పెద్దతిప్ప సముద్రం .... లేవు.
 53. మదనపల్లె మం. మదనపల్లె, అంకిసెట్టిపల్లె, చిప్పిలి, పప్పిరెడ్డిపల్లె , వెంకప్పకోట, బసినికొండ (గ్రామీణ), పామయ్యగారిపల్లె
 54. మొలకలచెరువు మం. గట్టుక్రిందపల్లి
 55. యాదమరి మం. లో .. బోడగుట్టపల్లె (యడమరి), ఓటివారిపల్లె
 56. శాంతిపురం మం. లో... కృష్ణాపురం (శాంతిపురం), నక్కన పల్లి
 57. శ్రీకాళహస్తి మం. లో....పొలి, వాగవీడు, చెర్లోపల్లె (శ్రీకాళహస్తి)
 58. సత్యవేడు మం. లో....
 59. సోమల మం. లేవు.
 60. పులిచెర్ల మం. లేవు.
 61. పెనుమూరు మం. లేవు.
 62. తవణంపల్లి మండ. గళ్ళావాళ్ళవూరు, తెల్లగుండ్లపల్లె, ద్వారకాపురం (తవణంపల్లి), నలిసెట్టిపల్లె, మటియం
 63. గుడిపాల మం. చెరువుముందర ఖండ్రిగ, దక్షిన బ్రాహ్మణపల్లె, రమాపురం (గుడిపాల)
 64. గంగవరం మం. కీలపట్ల, గంగవరం
 65. పెద్దపంజని మండ. కరసానపల్లె, ముత్తుకూరు (పెద్దపంజని), అమ్మరాజుపల్లి
 66. బైరెడ్డిపల్లె మం. చిన్నచెల్లారగుంట, తీర్థం
 67. రామకుప్పం మం. బల్ల(రామకుప్పం)

సరిదిద్దిన చిత్తూరు జిల్లా మండలాల లోని గ్రామాలు[మార్చు]

బెల్లకోగిలఅన్నది చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన సాంతిపురం మండలం లోని గ్రామం, ఇది 2011 జనగణన ప్రకారం 170 ఇళ్లతో మొత్తం 791 జనాభాతో 186 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉంది. సమీప పట్టణమైన Kolar(karnataka) 25 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. గ్రామంలో మగవారి సంఖ్య 387, ఆడవారి సంఖ్య 404గా ఉంది. షెడ్యూల్డ్ కులాల సంఖ్య 246 కాగా షెడ్యూల్డ్ తెగల సంఖ్య 0. గ్రామం యొక్క జనగణన లొకేషన్ కోడ్ 596802[1].

చిత్తూరు జిల్లా మండలాలు[మార్చు]

|- |1 పెద్దమండ్యం YesY || 23 కె.వీ.పీ.పురంYesY ||45 నగరి YesY |- |2 తంబళ్లపల్లె YesY||24 నారాయణవనం YesY ||46 కార్వేటినగరంYesY |- |3 ములకలచెరువుYesY ||25 వడమాలపేట YesY||47 శ్రీరంగరాజపురంYesY |- |4 పెద్దతిప్ప సముద్రంYesY ||26 తిరుపతి గ్రామీణYesY ||48 పాలసముద్రంYesY |- |5 బీ.కొత్తకోటYesY ||27 రామచంద్రాపురం YesY ||49 గంగాధర నెల్లూరుYesY |- |6 కురబలకోట YesY||28 చంద్రగిరి YesY||50 పెనుమూరుYesY |- |7 గుర్రంకొండ YesY||29 చిన్నగొట్టిగల్లు YesY||51 పూతలపట్టుYesY |- |8 కలకడYesY ||30 రొంపిచెర్ల YesY ||52 ఐరాలYesY |- |9 కంభంవారిపల్లె YesY ||31 పీలేరుYesY ||53 తవనంపల్లెYesY |- |10 యెర్రావారిపాలెం YesY||32 కలికిరి YesY||54 చిత్తూరుYesY |- |11 తిరుపతి పట్టణ YesY||33 వాయల్పాడు YesY||55 గుడిపాలYesY |- |12 రేణిగుంటYesY||34 నిమ్మన్నపల్లె YesY||56 యాదమరిYesY |- |13 యేర్పేడు YesY||35 మదనపల్లె YesY||57 బంగారుపాలెంYesY |- |14 శ్రీకాళహస్తి YesY||36 రామసముద్రం YesY||58 పలమనేరుYesY |- |15 తొట్టంబేడు YesY||37 పుంగనూరు YesY||59 గంగవరంYesY |- |16 బుచ్చినాయుడు ఖండ్రిగ YesY||38 చౌడేపల్లెYesY ||60 పెద్దపంజనిYesY |- |17 వరదయ్యపాలెం YesY||39 సోమలYesY ||61 బైరెడ్డిపల్లెYesY |- |18 సత్యవీడు YesY||40 సోదంYesY ||62 వెంకటగిరి కోటYesY |- |19 నాగలాపురం YesY||41 పులిచెర్ల YesY||63 రామకుప్పంYesY |- |20 పిచ్చాటూరు YesY ||42 పాకాల YesY ||64 శాంతిపురంYesY |- |21 విజయపురం YesY ||43 వెదురుకుప్పంYesY ||65 గుడుపల్లెYesY |- |22 నింద్ర YesY ||44 పుత్తూరు YesY||66 కుప్పంYesY |- |}

అదిలాబాద్ జిల్లా మండలాలు ( అన్ని మండలాలకు వ్యాసాలను చేర్చడమైనది. ఇప్పుడు ఖాళీలు పూరించే పని జరుగు తున్నది.[మార్చు]

1.తలమడుగుYesYYesY
2.తాంసీ 31 గ్రా YesYYesY
3.ఆదిలాబాదు YesYYesY 38 గ్రా
4.జైనథ్ 46 గ్రాYesY YesY
5.బేల 32 గ్రాYesYYesY
6.నార్నూర్‌ 52 గ్రాYesYYesY
7.ఇంద్రవెల్లి 34 గ్రాYesY YesYఇంద్రవెల్లి (కె)
8.గుడిహథ్నూర్ YesY YesY
9.ఇచ్చోడ YesY YesYఇచ్చోడ
10.బజార్‌హథ్నూర్‌YesY YesY
11.బోథ్ YesY YesY
12.నేరెడిగొండ YesYYesY కోరట్కల్ (ఖుర్ద్)
13.సారంగాపూర్‌ YesY YesY ఈ మండలంలో లేని గ్రామాలు. క్రమ సంఖ్య . 1125, 1129, 1139, 1143, 1149, 1151.
14.కుంటాల YesYYesY ఈ మండలం లో లేని గ్రామాలు. 1157, 1159, 1161, 1163, 1181.
15.కుభీర్‌ YesYYesY ఈ మండలంలో లేని గ్రామాలు క్రమ సంఖ్య. 1190, 1191.
16.భైంసా YesY
17.తానూర్‌ YesY
18.ముధోల్YesY
19.లోకేశ్వరంYesY
20.దిలావర్ పూర్ YesY
21.నిర్మల్ YesY
22.లక్ష్మణ్‌చాందా YesY
23.మామడ YesY
24.ఖానాపూర్YesY
25.కడెంYesY ఈ మండలంలో లేని గ్రామాలు. 1093, 1101, 1109.

26.ఉట్నూరు YesY

27.జైనూర్YesY
28.కెరమెరిYesY
29.సిర్పూర్ పట్టణంYesY
30.జన్నారం YesY ఈ మండలం లో లేని గ్రామాలు. 1075, 1076.
31.దండేపల్లిYesY
32.లక్సెట్టిపేటYesY
33.మంచిర్యాలYesY
34.మందమర్రిYesY
35.కాశీపేట్‌YesY
36.తిర్యాని YesY ఈమండలంలో లేని గ్రామాలు. క్రమ సంఖ్య. 1022, 1022, 1028, 1029, 1030, 1031, 1036, 1047, 1052, 1055, 1056, 1060.

37.ఆసిఫాబాద్‌YesY

38.వాంకిడిYesY

39.కాగజ్‌నగర్‌YesY

40.రెబ్బెనYesY
41.తాండూరు YesY ఈ మండలంలో ... మీరిచ్చిన గ్రామాల వరుస సంఖ్య 977 నుండి 1020 వరకు ఏ గ్రామము లేదు. ఇందులో వేరే 33 గ్రామాలున్నాయి.
42.బెల్లంపల్లిYesY ఈ మండలంలో క్రమ సంఖ్య 970, 979,983, 985, 986, 987, 990,993 గ్రామాలు లేవు.
43.నెన్నెల్‌YesY
44.భీమినిYesY
45.సిర్పూర్ గ్రామీణYesY
46.కౌతలYesY
47.బెజ్జూర్‌YesY
48.దహేగావ్‌YesY
49.వేమన్‌పల్లి YesY ఈ మండలంలో 942, 953, 962, 965, 967, 968 గ్రామాలు లేవు.
50.కోటపల్లిYesY
51.చెన్నూర్‌ YesY
52.జైపూర్‌YesY

పాట్యాంశం వుండి ఆ యా మండలాలలో పేర్లు లేని గ్రామల క్రమ సంఖ్య.[మార్చు]

942, 953, 962, 965, 967, 968/ 970, 979,983, 985, 986, 987, 990, 993/ 977 నుండి 1020 1022, 1022, 1028, 1029, 1030, 1031, 1036, 1047, 1052, 1055, 1056, 1060. / 1075, 1076. / 1093, 1101, 1109. / 1125, 1129, 1139, 1143, 1149, 1151. / 1157, 1159, 1161, 1163, 1181. / 1190, 1191. / 1516, 1525, 1529, 1533.


విశాఖపట్నం జిల్లా మండలాలు[మార్చు]

పాఠ్యాంశం ఎక్కించిన మండలాలు.

1 ముంచంగిపుట్టుYesY ... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు. ఒంతిపుత్తు, కిముదుపుత్తు · కిమ్మలమామిడి, గద్దిబండ, గర్రివాడ గిద్దులపుత్తు గున్నలమామిడి గెదెలబండ ధరపల్లి · నందిమెత్త · నదిమివీధి బొరగం భిమిది మత్తంపుత్తు వల్లయిబీరు సుజనకోట సున్నపు కోట

2 పెదబయలు YesY ... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు. అల్లంగిపుట్టు ఉరడ · ఎ.కుమ్మరిపుట్టు కుంటూరుల చిట్టంరాయి తలబిరడ · తాడివలస రొగులు శైలంపేట వెలకొటూరు

3 అనంతగిరి YesY ... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు. కన్నంగరువు కాటిక గొప్పులపాలెం చప్పడి డముకు · డెక్కపురం పులుసుమామిడి బొండుగుడ వంటలమామిడి వూటమామిడి · బీసుపురం ·

4 పాడేరు YesY .. పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు. గడ్డిబండలు · డొకులూరు · దిబరిగరువు

5 గంగరాజు మాడుగుల YesY ... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు. ఎం.నిత్తపుత్తు గద్దెరై జీ.నిత్తపుత్తు · తూర్పు బండవీధి

6 చింతపల్లిYesY ... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు.

7 గూడెం కొత్తవీధిYesY ({{tick}}) ... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు. కుంకుమపూడి · ఊరుమామిడి · సంకడ కొత్తూరు ·

8 అనకాపల్లిYesY ... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు.

9 అరకులోయ YesY .... పాఠ్యాంశం లేని గ్రామాలు. పొల్లిగుడ · విష్ణుగుడ · మనలబండ

10. కొయ్యూరు YesY .......

11. నాతవరం YesY యెల్లవరం దొండపేట

12. గొలుగొండ YesY ....

13.నర్సీపట్నంYesY పెద బొడ్డేపల్లి

14.రోలుగుంట YesY ...

15.రావికమతం YesY ...

16. మాడుగుల YesY ఒమ్మలి జగన్నాధపురం · ఒమ్మలి

17.చీడికాడ YesY .......

18. దేవరాపల్లి YesY ....

19.కె.కోటపాడు YesY ..గరుగుబిల్లి

20. సబ్బవరంYesY... నంగినారపాడు · వెదుళ్ల నరవ · అజనగిరి

21.పెందుర్తిYesY... చిన్నముసిడివాడ · పురుషొత్త పురం · పులగాలిపాలెం · పొర్లుపాలెం.కృష్ణరాయపురం

22. ఆనందపురం YesY....

23.పద్మనాభంYesY....

24.భీమునిపట్నంYesY.... తగరపువలస, ములకుద్దు (గ్రామీణ)

25.పరవాడ YesY....మంత్రిపాలెం · మర్రిపాలెం · ముత్యాలమ్మపాలెం . దేశపాత్రునిపాలెం · లంకెలపాలెం · శాలపువానిపాలెం · శీరంశెట్టివానిపాలెం ·

26.అనకాపల్లి YesY... కొత్తూరు. బగులవాడ · రొంగలివానిపాలెం ·

27. చోడవరం YesY... గవర వర్మ జగన్నాధపురం

28.బుచ్చెయ్యపేట YesY...

29.కోట ఉరట్ల YesY...

30.మాకవరపాలెం YesY... లచ్చన్నపాలెం

31. కశింకోటYesY...

32. మునగపాక YesY...

33. అచ్యుతాపురం YesY...

34.యలమంచిలి YesY...

35.నక్కపల్లి YesY...

36.పాయకరావుపేట YesY...

37. ఎస్.రాయవరం YesY...

38.రాంబిల్లిYesY... మోటూరుపాలెం

42. పరవాడ YesY శీరంశెట్టివానిపాలెం, మంత్రిపాలెం · మర్రిపాలెం · శాలపువానిపాలెం . దేశపాత్రుని

39. విశాఖపట్నం మండలం |

40.విశాఖపట్నం (పట్టణ)

41.పెదగంట్యాడ |

అనంతపురం జిల్లా మండలాలు[మార్చు]

కడప జిల్లా మండలాలు. (కలసపాడు నుండి ప్రారంబం. (187 నుండి) పక్కన వున్న గ్రామ వ్యాసం లేదు.[మార్చు]

1 కొండాపురం YesY YesY రామిరెడ్డిపల్లి (కొండాపురం) పెనుజువ్వి

2 మైలవరం YesY YesY అనంతపురం ఖాదరాబాదు దొమ్మరనంద్యాల వేపరాల

3 పెద్దముడియం YesY YesYపెద్దపసుపల్లె

4 రాజుపాలెం YesY YesY గడెగూడూరువాసుదేవపురం (రాజుపాలెం)

5 దువ్వూరు YesY YesY కటికపల్లిపెద్ద జొన్నవరం మీర్జఖాన్ పల్లి యర్రబల్లె

6 మైదుకూరు YesY YesY సుంకులు గారి పల్లె యాకర్లపాలెం పాత మామిల్ల పల్లి పప్పనపల్లె క్రిష్ణాపురము కేశలింగాయపల్లెకేశాపురం( మైదుకూరు) కుమ్మరి కొట్టాలు ఎన్.మైదుకూరు ఉత్సలవరం జంగంపల్లె (మైదుకూరు)

7 బ్రహ్మంగారిమఠం YesY

8 బి.కోడూరుYesY · అమ్మవారిపేట · అయ్యవారిపల్లె · ఐత్రంపేట ·గుంతపల్లె ·రాజుపాళెం ·

9 కలసపాడుYesY(ప్రారంబం. 5/1/18) అక్కివారి పల్లె,

10 పోరుమామిళ్ల YesY కమ్మవారిపల్లె ·, టీ.శేషంపల్లె · టేకూరుపేట ·సంచర్ల, సంఘసముద్రం

11 బద్వేలుYesY గుంటపల్లె

12 గోపవరం YesY భూమిరెడ్డీపల్లెశ్రీనివాసపురం (గోపవరం)

13 ఖాజీపేట YesY పాటీమిదపల్లె · · బీచువారిపల్లె · బుడ్డాయపల్లె (నిర్జన గ్రామము)

14 చాపాడు YesY గాంధీనగరము · రాజువారిపేట, లక్ష్మీపేట · విశ్వనాథపురము · శ్రీరాములపేట (చాపాడు)

15 ప్రొద్దుటూరుYesY కానపల్లె · కొత్తపల్లె · గాదెగూడూరు · గోపవరం · నరసింహాపురం (ప్రొద్దుటూరు), బొల్లవరం (గ్రామీణ) · మోడమీదిపల్లె (గ్రామీణ)

16 జమ్మలమడుగుYesY * గైబుసాహెబ్ గుత్త · బొగ్గులపల్లి

17 ముద్దనూరు YesY ఆరవేటిపల్లె, ఓబులాపురం · కడసాని కొత్తపల్లె · కిబిలి రాఘవాపురం ·కే.తిమ్మాపురం (ముద్దనూరు) కొర్రపాడు (ముద్దనూరు), కొసినెపల్లె, చింతకుంట (ముద్దనూరు), చిన్నదుద్యాల, నల్లబల్లె · పెద్దదుద్యాల · పెనికలపాడు · బొందలకుంట · రాజులగురువాయపల్లె, రామచంద్రాపురం (ముద్దనూరు)

18 సింహాద్రిపురంYesY

19 లింగాల YesY అక్కుల గారి పల్లె · తాతిరెడ్డి పల్లె · తేర్నం గారి పల్లె ·

20 పులివెందల YesY అహోబిళపురం, కే.వెలమవారిపల్లె · కొర్రపాడు · చిన్నరంగాపురం ·పెద్దరంగాపురం, పోలేపల్లె బొగ్గుడుపల్లె · బ్రాహ్మణపల్లె · భాకరాపురం · యెర్రగుడిపల్లె ·

21 వేముల YesY ఎం.తుమ్మలపల్లె · దుగ్గన్నగారిపల్లె

22 తొండూరుYesY

23 వీరపునాయునిపల్లెYesY

24 యర్రగుంట్లYesY

25 కమలాపురం YesY దేవరాజుపల్లి, అప్పారావుపల్లె, రంగశాయిపురం,

26 వల్లూరుYesY అ. ఓబాయపల్లె

27 చెన్నూరు YesY చిన్నమాచుపల్లె, రుద్రభారతిపేట , బాలసింగాయపల్లి ·

28 అట్లూరుYesY ఎలుగారిపల్లి , కొనరాచపల్లె · చెర్లోపల్లి (అట్లూరు), మన్నెమువారిపల్లె ·

29 ఒంటిమిట్టYesY

30 సిద్ధవటంYesY ఉప్పరపల్లి(సిద్ధవటం)

31 కడప YesY పాతకడప రవీంద్ర నగర్ పకిరుపల్లి రామరాజుపల్లి టక్కోలి రామరాజుపల్లి గౌస్ నగర్

32 చింతకొమ్మదిన్నె YesY కృష్ణాపురం (చింతకొమ్మదిన్నె), మామిళ్లపల్లె · రసూల్ పల్లె · రాయలపంతులపల్లె · విశ్వనాథపురం

33 పెండ్లిమర్రి YesY కారపురెడ్డిపల్లె · అప్పరాజుపల్లె (పెండ్లిమర్రి)

34 వేంపల్లె YesY నందిపల్లి

35 చక్రాయపేటYesY

36 లక్కిరెడ్డిపల్లె YesY సోమబొట్లపల్లె (నిర్జన గ్రామము)

37 రామాపురం, YesY

38 వీరబల్లెYesY పాలెంపలం · గురప్పగారి పల్లె బండ్లపల్లె (వీరబల్లె)

39 రాజంపేటYesY కూచివారి పల్లె, చక్రంపేట, చిన్నెల్లుగారి పల్లె, బసినాయుడుగారి పల్లి, మందరం, వరదయ్యగారి పల్లి, వెంకటపల్లె, హస్తివారి పల్లి, హెచ్.కొత్తపల్లె

40 నందలూరు YesYఎర్రచెరువు పల్లి (నందలూరు), నాగిరెడ్డిపల్లె (నందలూరు)

41 పెనగలూరుYesY గుడ్లవారిపల్లి , తూర్పూపల్లె (పెనగలూరు), పి.కొత్తపల్లి, ముద్రపల్లి

42 చిట్వేలుYesYకె.కందులవారిపల్లి గొల్లపల్లి· జెట్టీవారిపల్లి · తుమ్మచెట్లపల్లి, మల్లెంపల్లి రెడ్డివారిపల్లి, సి.కందులవారిపల్లి

43 కోడూరుYesY కుక్కలదొడ్డి ఉర్లగత్తు కోనేటి రాజు కండ్రిక పాపరాజు పల్లె వీ.వీ.ఖండ్రికమాదవరం పోడు

44 ఓబులవారిపల్లె YesY చెన్నరాజుపాడు మంగంపేట

45 పుల్లంపేటYesY బావికాడిపల్లి.లేబాకువారిపల్లి సీతారాంపేట (పుల్లంపేట)

46 టి.సుండుపల్లె YesY గుండ్లపల్లె కురవపల్లె. గుట్టకిందరాచపల్లె, చప్పిడివాండ్లపల్లె, పాపన్నగారిపల్లె

47 సంబేపల్లి YesY నారాయణరెడ్డిపల్లె, వటంవాండ్ల పల్లి

48 చిన్నమండెం YesY కొత్తపల్లె ·దిగువ గొట్టివీడు

49 రాయచోటి YesY చెన్నముక్కపల్లె (రాయచోటి)

50 గాలివీడు YesY ప్యారంపల్లె

51 శ్రీ అవధూత కాశి నాయన మండలంYesY అమగంపల్లి

కర్నూలు జిల్లా గ్రామాలు[మార్చు]

1.కౌతాళంYesY2.కోసిగి YesY3.మంత్రాలయముYesY కాచాపురం చేత్నిహళ్లి టీ.నారాయణపురం బసపురం (మంత్రాలయము) మాధవరం (మంత్రాలయము) రాంపురం (మంత్రాలయము)4.నందవరము{{tick}5.సి.బెళగల్‌ YesY6.గూడూరుYesY7.కర్నూలు YesY తొలిశాపురము (కర్నూలు) దిన్నెదేవరపాడు పసుపుల బీ.తాండ్రపాడు · మామిదాలపాడు 8.నందికోట్కూరు YesYశాతనకోట9.పగిడ్యాలYesY కొత్త బీరవోలు (పగిడ్యాల)10.కొత్తపల్లె YesY11.ఆత్మకూరు YesY12.శ్రీశైలం YesY 13.వెలుగోడు YesY గట్టుతండ తిమ్మనపల్లె14.పాములపాడు YesY15.జూపాడు బంగ్లా YesY16.మిడ్తూరు YesY నాగలూటి · 17.ఓర్వకల్లుYesY 18.కల్లూరు YesY కల్లూరు (కర్నూలు) పందిపాడు (కల్లూరు) పార్ల పెద్దపాడు (కల్లూరు) బెల్లవరం19.కోడుమూరు YesY20.గోనెగండ్ల YesY 21.ఎమ్మిగనూరు YesY22.పెద్ద కడబూరు YesY23.ఆదోని YesY గోనబావి · బసపురం · మందగిరి · యడవల్లె · వీ.కొండాపురం కుప్పగళ్ ఇస్వి25.ఆలూరు YesYకురుకుండ (ఆలూరు) నెరనికి బెల్లెహల్ హొలగుంద 26.ఆస్పరి YesY27.దేవనకొండ YesY28.క్రిష్ణగిరి YesY బోయ బొంతిరాల్ల 29.వెల్దుర్తి YesY30.బేతంచెర్ల YesY కొట్టాల బలపాలపల్లి · బేతంచర్ల · మండ్లవానిపల్లి ·31.పాణ్యం YesY32.గడివేములYesY 33.బండి ఆత్మకూరు YesY34.నంద్యాల YesY కొత్తపల్లె (నంద్యాల) నూనెపల్లె పొన్నాపురం · రైతునగరమ్ · సుబ్బారెడ్డిపాలెం35.మహానంది YesY గంగవరం సీతారాంపురం(మహానంది) మహానంది36.శిరివెల్ల YesY వీరారెడ్డి పల్లి ·సిర్వేల్‌37.రుద్రవరముYesY తిప్పా రెడ్డి పల్లె(రుద్రవరం మండలం) కొత్తల లాలాయిపేట(రుద్రవరం మండలం)38.ఆళ్లగడ్డ YesY నక్కలదిన్నె39.చాగలమర్రి YesY మూడురాళ్ళపల్లిగొడిగనూరు40.ఉయ్యాలవాడ YesY హరివరం41.దోర్ణిపాడు· YesY వేంకటేశ్వర నగర్42.గోస్పాడు YesY నెహ్రూనగర్ బి.వి.నగర్ ·43.కోయిలకుంట్ల{{tick}కొత్తపాడు ·· పెద్ద కొప్పెర్ల ·44.బనగానపల్లె YesY జిల్లెల (బనగానపల్లె) బానుముక్కల · 45.సంజామల YesY అక్కం పల్లె46.కొలిమిగుండ్ల YesY తుమ్మలపెంట47.ఔకుYesY48.ప్యాపిలి YesY అలెబాద్ · బొయినచెరువుపల్లె49.డోన్ YesY యర్రగుంట్ల (ధోన్) సంగల (ధోన్) ధర్మారం (ధోన్) ·50.తుగ్గలి YesY గిరిగేట్ల · గుడిసెగుప్పటరాళ్ళ · రతన · 51.పత్తికొండYesY అటికెలగు౦డు· రాజులమ౦డగిరి ·చిన్నకొత్తపేట రామిరెడ్డిపల్లె52.మద్దికేర తూర్పుYesY53.చిప్పగిరిYesY54.హాలహర్విYesY55. హోళగుందYesY

తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండలాలు[మార్చు]

సంఖ్య పేరు సంఖ్య పేరు సంఖ్య పేరు సంఖ్య పేరు 1 మారేడుమిల్లి 21 YesY పిఠాపురం 41 YesY కపిలేశ్వరపురం 61 YesY చింతూరు 2 YesY వై.రామవరం 22 YesY కొత్తపల్లె 42 YesY ఆలమూరు 62 YesY వరరామచంద్రపురం 3 YesY అడ్డతీగల 23 YesY కాకినాడ (గ్రామీణ) 43 YesY ఆత్రేయపురం 4 YesY రాజవొమ్మంగి 24 YesY మండపేట (గ్రామీణ) 44 YesY రావులపాలెం 5 YesY కోటనందూరు YesY 25 YesY సామర్లకోట 45 YesY పామఱ్ఱు 6 YesY తుని 26 YesY రంగంపేట 46 YesY కొత్తపేట 7 YesY తొండంగి 27 YesY గండేపల్లి 47 YesY పి.గన్నవరం 8 YesY గొల్లప్రోలు 28 YesY రాజానగరం 48 YesY అంబాజీపేట 9 YesY శంఖవరం 29 YesY రాజమండ్రి (గ్రామీణ) YesY 49 YesY ఐనవిల్లి 10 YesY ప్రత్తిపాడు 30 YesY రౌతులపూడి 50 YesY ముమ్మిడివరం 11 YesY ఏలేశ్వరం 31 YesY కడియం 51 YesY ఐ.పోలవరం 12 YesY గంగవరం 32 YesY సఖినేటిపల్లి 52 YesY కాట్రేనికోన 13 YesY రంపచోడవరం 33 YesY అనపర్తి YesY 53 YesY ఉప్పలగుప్తం 14 YesY దేవీపట్నం 34 YesY బిక్కవోలు 54 YesY అమలాపురం 15 YesY సీతానగరం 35 YesY పెదపూడి YesY 55 అల్లవరం 16 YesY కోరుకొండ 36 YesY కరప 56 YesY మామిడికుదురు 17 YesY గోకవరం YesY 37 YesY తాళ్ళరేవు YesY 57 YesY రాజోలు 18 YesY జగ్గంపేట 38 YesY కాజులూరు 58 YesY మలికిపురం 19 YesY కిర్లంపూడి 39 YesY రామచంద్రాపురం 59 YesY ఎటపాక 20 YesY పెద్దాపురం 40 YesY రాయవరం 60 YesY కూనవరం

hide[మార్చు]

ట్యాగ్సు మధ్య ఉంచి హైడ్ చేయాలి.