వాడుకరి:Biluka nirmala

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పెరు నిర్మల బిలుక .నెను ఫైన్ ఆరట్స్ లొ మాసటర్సు చెసాను.ప్రస్థుథం నే ను ఇగ్లిశ్ అంద్ ఫొరెన్ లాంగ్వ్జ్స్ యునివెర్సిత్య్ లో రీసర్చ్ చేస్తునాను. పౌరనిక సినెమాలు మరియు చిత్రకళలం నాకు బాగా అసక్థి.
.