వాడుకరి:Ch sandhya rani

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పెరు. చెరుకు.సంధ్య రాణి. మా నాన్న గారు ప్రసాద్. మా అమ్మ గారు మరియమ్మ . నేను ఆ౦ధ్ర లయొల కలశాలలో బీ.యస్.సి.రె౦డవ స౦వత్సర౦ చదువుతున్నాను. నేను ఇంటర్ మీడియట్ ఆంధ్ర లొయొల కళశాలలొ చదివాను.