వాడుకరి:DineshKumarNidumolu

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పెరు దినెష్

చదువు[మార్చు]

బి.యస్.సి [కంప్యూటర్స్] చదువుతున్నాను, కె.బి.న్.కళాశాల, విజయవాడ;

అలవాటు[మార్చు]

సంగీతము వినుట

విజయాలు[మార్చు]

వికిపిడియాలొ స్తానము సంపాదించడాం

చిరునామా[మార్చు]

విజయవాడ