వాడుకరి:Ganesh kumar athmuri

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

My name is Ganesh kumar. నా పేరు గణేష్ కూమార్ My name is Ganesh kumar. నా పేరు గణేష్ కూమార్

విష్వక్సేనుడు క్లిష్టం == దేవస్థానము ==డ === గణేష్ కూమార్


నేను క్రిష్ణజిల్ల విజయవడలో నివసిస్తున్నను.

విజయవడలో ప్రకశాం బ్యారేజి మరియు కనక దుర్గ అలయం ఉంటాయి.

విజయవడలో చాల పర్యటక ప్రదేశాలు ఉంటాయి. విజయవడలో క్రిష్ణా నది కుదా ఉంది


క్రిష్ణా నది


క్రిష్ణా నది