వాడుకరి:Gopi raj kokkilagadda 123

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శీర్షిక పాఠ్యం[మార్చు]

my name is gopi i am studing b.com నా పేరు గొపి నెను అంధ్రా లొయొలా కలశాలా లొ బి.కామ్ చదువు


వ్యక్తిగత జివితం[మార్చు]

నెస్తాల్లు[మార్చు]

క్రిడల్లు[మార్చు]

పాటల్లు[మార్చు]

11/08/2014

 నా పేరు కొక్కిలిగడ్డ.గొపీ రాజు. నేను అంద్రా లొయొల కలాశాలలొ డీగ్రి దిత్వియ సంవత్షం చదువుతున్నాను. 

నెను ఈ రోజు వికిపిడీయ క్స్లాసు లొ కొన్ని నెర్చుకునాను

1)ఒక వస్థువు యుక్క ఉపయొగము 2)ఆ వస్థువు గురించి ఇతరులతొ చర్చించట 3)ఆ విషయని అభివ్రుది చెయట 4)అభివ్రుది చెసినా విషయానీ ఈథరులతొ చర్చించుట

  ఈ నలుగు విషయాలు గురించి చ్కకగా క్సాసు విని కొంత విజ్ఞాన్నాని  తెల్సుకున్నాను