వాడుకరి:JVRKPRASAD/Punjab edit-a-thon

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Talkback message from Tito Dutta[మార్చు]

Nuvola apps edu languages.svg
నమస్కారం JVRKPRASAD గారూ. మీకు Wikipedia_talk:WikiProject_India/Events/Punjab_Edit-a-thon#Results_and_list_of_articles_approved లో కొత్త సందేశాలు ఉన్నాయి. దయచేసి చదవండి.
Message added 09:31, 12 August 2016 (UTC).  {{Talkback}} ను లేదా {{Tb}} మూసను తీసేసి, మీరీ నోటీసును ఎప్పుడైనా తొలగించవచ్చు.

Tito Dutta (talk) 09:31, 12 August 2016 (UTC)

List of articles approved[మార్చు]

Hi all sirs, Please provide list of articles which are approved and accepted by the judges in Punjab Edit-a-thon in state or region or language wise early. J.V.R.K. PRASAD 08:57, 8 August 2016 (UTC)

Results and list of articles approved[మార్చు]

Hi all sirs, Please furnish results, awardees list and list of articles approved by the judges early as I am eagerly waiting for this information. with regards. J.V.R.K. PRASAD 04:30, 9 August 2016 (UTC)

  • Hello, the top three communities are: English, Malayalam, and Telugu. Malayalam count is not final still. English Wikipedia has a trophy. We'll start discussion soon on future of the trophy. Any individual award was not given or planned still. This should also be a part of the discussion. We'll keep you updated. Regards. --Tito Dutta (talk) 09:30, 12 August 2016 (UTC)

A barnstar for you![మార్చు]

Writers Barnstar Hires.png The Writer's Barnstar
Thanks for your creation of Indian villages, even I encourage you to have autopatrolled user right as a sugguestion. Although, I may nomiate you torromrow or some day. Keep up the good work! KGirlTrucker81 talk what I'm been doing 02:57, 6 August 2016 (UTC)
KGirlTrucker81, Thank you very much, sir. J.V.R.K. PRASAD 03:53, 6 August 2016 (UTC)

A kitten for you![మార్చు]

Cucciolo gatto Bibo.jpg

Excellent work!

सुबोध कुलकर्णी (talk) 05:03, 2 August 2016 (UTC)

सुबोध कुलकर्णी Thank you, sir. J.V.R.K. PRASAD 15:23, 3 August 2016 (UTC)

A barnstar for you![మార్చు]

Tireless Contributor Barnstar Hires.gif The Tireless Contributor Barnstar
I would like to award you with the Tireless Contributor barnstar for your incredible effort in the ongoing Wikipedia Punjab Editathon. Thank you for your amazing work to make English Wikipedia win the trophy, however, we would like to see you write more articles. We need you, I'm sure your efforts will help us win! :) Best wishes, Jim Carter 13:02, 28 July 2016 (UTC)
Jim Carter - Thank you very much, sir.

Punjab Medal for you![మార్చు]

Punjab medal.svg Punjab Medal
Thanks a lot for your contribution to Punjab Edit-a-thon 2016. We are hoping that you will be contributing more in the coming days.

Satdeep Gill
On behalf of
Organizing Team
WikiConference India 2016
Satdeep Gill (talkcontribs 11:29, 18 July 2016 (UTC)

Satdeep Gill, Thank you verymuch, sir. J.V.R.K. PRASAD 15:43, 18 July 2016 (UTC)
Tito Dutta garu, Thank you. J.V.R.K. PRASAD 15:43, 18 July 2016 (UTC)

A barnstar for you![మార్చు]

Writers Barnstar Hires.png The Writer's Barnstar
For creating and extensively creating articles related to Punjab and geographical places in short period of time. Thank you for your contributions. Regards, KCVelaga ☚╣✉╠☛ 07:57, 17 July 2016 (UTC)
KCVelaga Thank you verymuch, sir.

Makki di roti Sarson da saag[మార్చు]

Saagroti.jpg
Makki di Roti Sarson da saag for you
Look, here I have brought Makki di roti with Sarson da saag for you. Makki di roti is bread made from corn flour and Sarson da saag is a curry made from mustard leaves with spices.
Thanks a lot for the works you are doing to improve Punjab-related articles. We are very glad to have you here.
Thank you.

Tito Dutta (talk) 06:33, 15 July 2016 (UTC)

For more Indian dishes, visit the Kitchen of WikiProject India.

Tito Dutta garu, Thank you, sir. J.V.R.K. PRASAD 09:02, 16 July 2016 (UTC)

A plate of Upma for you[మార్చు]

Upma.jpg
A plate of Upma for you
Here is a plate of Upma for you. Upma is a common South Indian breakfast dish, cooked as a thick porridge from dry roasted semolina. Various seasonings and/or vegetables are often added during the cooking, depending on individual preferences.
Thank you.

Tito Dutta (talk) 01:10, 10 July 2016 (UTC)

For more Indian dishes, visit the Kitchen of WikiProject India.

Tito Dutta garu, Thank you, sir. --J.V.R.K. PRASAD 01:13, 10 July 2016 (UTC)

A plate of Dosa for you[మార్చు]

Dosai Chutney Hotel Saravana Bhavan.jpg
A plate of Dosa for you
Here is a plate of Dosa for you. Dosa is a South Indian food and is a fermented crepe or pancake made from rice batter and black lentils. Hope you'll like it.
Thanks sir for your contributions to improve Punjab-related articles during the edit-a-thon.
Thank you.

Tito Dutta (talk) 23:03, 7 July 2016 (UTC)

For more Indian dishes, visit the Kitchen of WikiProject India.

Tito Dutta garu, Thank you. J.V.R.K. PRASAD 23:40, 7 July 2016 (UTC)

Punjab edit-a-thon[మార్చు]

Punjab edit-a-thon banner 01.png

Hello friend,Face-smile.svg
A multilingual national-level edit-a-thon is being conducted at this moment with an aim to create or improve Punjab-related articles. A community that will create or expand the most number of articles during this edit-a-thon contest will be awarded a trophy during WikiConference India 2016. Best contributors' recognition may also be considered. We need your help here. Please join right now as a participant and help your community.
Thanks and regards. --Tito Dutta (talk) 15:53, 5 July 2016 (UTC) ─────────────────────────Noted. Thank you very much, sir.--J.V.R.K. PRASAD 15:55, 5 July 2016 (UTC)