వాడుకరి:Kolasekhara

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కోలా శేఖర్
QR Code

నా పేరు డా.శేఖర్. నేను ఆంధ్ర లొయోల కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకునిగా ఉన్నాను. నాకు తెలుగులో వ్యాసాలు రాయటం ఇష్టం. నేను ఆంధ్ర లొయోల కళాశాలలో ఇంటర్, డిగ్రీ చదివాను. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో యం. ఏ. చేశాను. నాగార్జునా యూనివర్సిటీలో యం. ఫిల్, పి.హెచ్. డి. చేసాను. వికీసోర్స్:వికీప్రాజెక్ట్/ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల కు, వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల/తెలుగు కు కార్యశాల సంధానకర్త ను.

ఉప శీర్షిక[మార్చు]

కోలా శేఖర్. రజని, వంశి, తేజ. నాగార్జునా యూనివర్సిటీలో యం. ఫిల్. పూర్తి చేసి, పి.హెచ్. డి. చేస్తున్నాను. నాగార్జునా యూనివర్సిటీలో యం. ఫిల్. పూర్తి చేసి, పి.హెచ్. డి. చేశాను.

మాట మీద నిలబడడం, సత్యాన్ని పాటించడం, వ్యక్తులు సత్ ప్రవర్తనతో ఎలా జీవించాలలో నేర్చుకోవడం. ఉత్తమ సౌరులుగా తయారు చేసుకోవచ్చు.


అర్కునిమూర్తి సర్వకళలందుఁ బ్రవీణుఁడు సంగరస్థలిం.

గర్క శరాజలోకలయకాలుఁడు దానవినోది పాపసం

పర్కవిదూరుఁ డా ర్తపరిపాలనశీలనశాలి విక్రమో

దర్కుఁడు విక్రమార్కుఁ డిట కాతనిఁ బిల్వఁగఁ బంపు నావుడున్

1.'వామనావతారము` భాగవతములోని ఎన్నో స్కందము లోనిది.

6

8

4

9

జ. 8

2.భాగవతాన్ని సంస్కృతంలో ఎవరు రచించాడు.

పోతన

శ్రీనాధుడు

వేదవ్యాసుడు

భారవి

జ. వేదవ్యాసుడు

3.బలిచక్రవర్తి గురువు పేరు.

బృహస్పతి

వాల్మీకి

శుక్రాచార్యుడు

విశ్వామిత్రుడు

జ. శుక్రాచార్యుడు

ఆధునిక తెలుగు కథ (2001-2010) -

అంశం పై


ఆచార్య కోలకలూరి ఆశాజ్యోతి గారి ప్రసంగం పై మీ స్పందన. డా. కోయి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రసంగం పై మీ స్సందన.


కోవిడ్ 19 విజృంభిస్తున్న ఈ సమయంలో దళిత కవిత్వం పాత్ర అనే అంశంనకు తగినట్లుగా ఈ సభ జరిగినట్లు మీరు భావిస్తున్నారా.


4.'కారే రాజులు రాజ్యముల్ .... ` పద్యం ఏ పాఠంలోనిది.

శకుంతో పాఖ్యానము

వామనావతారము

శాలివాహన విజయము

గంగా శాంతనుల కథ

జ. వామనావతారము

5.'సిరి` అంటే

సంపద

సరస్వతీ

స్వర్ణం

సరస్సు

జ. సంపద

6. 'శిబి` చక్రవర్తిని పరీక్షించిన దేవతాపురుషులు ఎవరు.

డేగ, పావురం

వాయు, సూర్యుడు

శివుడు, విష్ణువు

ఇంద్రుడు, అగ్ని

జ. ఇంద్రుడు, అగ్ని

7. యశ:కాములై - సంధి పేరు.

సరళాదేశ సంధి

గుణ సంధి

జత్వ సంధి

విసర్గ సంధి

8. ఇక్కాలము - విడదీయండి.

ఇ + క్కాలము

ఇ + కాలము

ఈ + క్కాలము

ఈ + కాలము

9. క్రింది వానిలో 'షష్ఠీ తత్పురుష` సమాసాన్ని గుర్తించండి.

వారేరి

గర్వోన్నతి

శిబి చక్రవర్తి

భార్గవా

10. కారే రాజులు రాజ్యముల్ గలుగవే గర్వోన్నతి బొందరే - పద్యపాదంలోని ఛందస్సు.

శార్దూలము

ఉత్పలమాల

మత్తేభము

చంకమాల

1.ఈ క్రింది వానిలో పోతన రచించని కావ్యం.

వీరభద్ర విజయం

భోగినీదండకం

నారాయణ శతకం

ఒంటిమిట్ట శతకం

+ ఒంటిమిట్ట శతకం

2. 'కొందరికి తెనుగు గుణమగు` అన్న కవి.

నన్నయ

శ్రీనాథుడు

పోతన వేమన

+పోతన

3. వామనావతారఘట్టాన్ని ఎవరు ఎవరికి వినిపించారు.

నారదుడు, ఇంద్రుడు కి

శుకమహర్షి, పరీక్షీన్మహారాజు కి

శుక్రాచార్యుడు, బలి కి

వామనుడు, బలి కి

+ శుకమహర్షి, పరీక్షీన్మహారాజు కి

4. పోతన ఎవరి ప్రేరణతో భాగవతం రాశాడు.

శ్రీరాముడు

శ్రీమహావిష్ణువు

శ్రీకృష్ణుడు

శ్రీనాథుడు

+శ్రీరాముడు

5. పలికి లేదనుకంటె పాపమెద్ది - అన్నది.

వామనుడు

శుక్రుడు

రాజు

బలి

+ బలి

6. శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారములలో వామనావతారము ఎన్నోది.

7

5

8

6

+5

7. బలి చక్రవర్తి భార్య పేరు.

మేనక

తిలోత్తమ

వింధ్యావళి

శచీదేవి

+ వింధ్యావళి

8. 'ఇది యిచ్చుట ముజ్జగంబు లిచ్చుట మాకున్.` - అన్నది.

బలి

వామనుడు

శుక్రాచార్యుడు

ఇంద్రుడు

9. 'జలజాతాక్షుడు` అనగా.

పద్మముల వంటి కన్నులు గలవాడు

తామరల వంటి కన్నులు గలవాడు

పద్మముల వంటి పాదములు గలది

చంద్రుని వంటి ముఖము గలది

+ పద్మముల వంటి కన్నులు గలవాడు

10. ఏది గొప్ప దానము.

అన్నదానం

వస్తుదానం

కన్యాదానం

భూదానం

+ భూదానం

11. 'శ్రవణాలంకృతమై` - అర్ఠం గుర్తించండి.

చెవులకు ఆభరణంగా మారెను

తలమీద రత్నముగా మారెను

బంగారు భుజకీర్తిగా మారెను

కంఠమునకు ఆభరణముగా మారెను

+ చెవులకు ఆభరణంగా మారెను

12. 'బ్రహ్మాండము` - సంధి గుర్తించండి.

బ్రహ్మండ+ము (సవర్ణదీర్ఘ సంధి)

బ్రహ్మం+డము (సవర్ణదీర్ఘ సంధి)

బ్రహ్మ+అండము (సవర్ణదీర్ఘ సంధి)

బ్రహ్మాం+అండము (సవర్ణదీర్ఘ సంధి)

+ బ్రహ్మ+అండము (సవర్ణదీర్ఘ సంధి)

13. 'షష్ఠీతత్పురుష` సమానాన్ని గుర్తించు.

గళాభరణము

శిరోరత్నము

సవర్ణకేయూరము

ఛత్రంబు

+గళాభరణము

14. 'మత్తేభ` పద్య పాదంలో యతి స్థానం సంఖ్య.

10 వ అక్షరం

11 వ అక్షరం

13 వ అక్షరం

14 వ అక్షరం

+ 14

15. 'పుట్టి నేర్చుకొనెనొ పుట్టక నేర్చెనో` - అలంకారం.

వృత్యనుప్రాసము

అంత్యానుప్రాసము

ఉపమాలంకారము

ఉత్ర్పేక్షాలంకారము

+ వృత్యనుప్రాసము

16. 'రవిబింబం బుపమింపబాత్ర మగు ఛత్రం బై శిరోరత్నమై

శ్రవణాలంకృతమై, గళాభరణమై సౌవర్ణ కేయూర మై` - అలంకారం గుర్తించు.

ఉపమాలంకారము

ఉత్ర్పేక్షాలంకారము

రూపకాలంకారము

అంత్యానుప్రాస

+ ఉత్ర్పేక్షాలంకారము

17. 'నీరజభవుండు`- సమాసం గుర్తించు.

షష్ఠీ తత్పురుష

తృతీయ తత్పురుష

బహువ్రీహి సమాసం

రూపకసమాసం

+ బహువ్రీహి సమాసం

18. ఎవరి కోరికపై శ్రీమహావిష్ణువు వామన రూపాన్ని ధరించాడు.

రాజులు

ప్రజలు

మునులు

దేవతా స్త్రీలు

+ మునులు

19. ఎవరి చేతిలో శుక్రాచార్యుడు కన్ను పోగొట్టుకొన్నాడు.

బలి చక్రవర్తి

వామనుడు

వింధ్యావళి

శ్రీమహావిష్ణువు

+వామనుడు

20. దానగుణానికి ప్రతీకలు.

శిబి చక్రవర్తి

బలి చక్రవర్తి

కర్ణుడు

పైవన్నీ

21.'వలదీ దానము గీనమున్ బనుపుమా వర్ణిన్ వదాన్యోత్తమా!` - ఎవరు ఎవరితో అన్నారు.

వామనుడు శుక్రాచార్యునితో

శుక్రాచార్యుడు వామనుడితో

బలి శుక్రాచార్యునితో

శుక్రాచార్యుడు బలితో

+ శుక్రాచార్యుడు బలితో

22. 'హరియైన` సంధి గుర్తించండి.

హ+రిఐన = యడాగమ సంధి

హరి+ఐన= గుణ సంధి

హరి+ఐన= ఇకార సంధి

హరి+ఐన= యడాగమ సంధి

+ హరి+ఐన= యడాగమ సంధి

23. వామనుని రూపంలో బలి చక్రవర్తి వద్దకు వచ్చింది ఎవరు.

అగ్ని

ఇంద్రుడు

విష్ణువు

శివుడు

+విష్ణువు

24. బలిచక్రవర్తి పై పూలవానలు కురిపించినది ఎవరు.

దేవతలు

రాక్షసులు

వామనుడు

సూర్యుడు

+ దేవతలు

25. 'ధీవర్య` - అనగా

బుద్ధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడా!

భృగవంశమున పుట్టిన వాడా!

ఓ మహాత్మా!

మిక్కిలి మంచివాడా!

+ బుద్ధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడా!

సత్పాత్రప్రతిపాదితార్థు డయి రాజ్యం బుర్విలో సర్వసం

పత్పూర్ణంబుగ జేయుచుం బ్రజల భూపాలుండు పాలింపగా

దత్పూర్వార్జిత పుణ్యభోగముల కుత్సార్యత్వ సంపాదులై

యుత్పాతంబులు పుట్టె నుజ్జయినిలో నుల్కాది లక్ష్యంబులై.


వరపుత్రుడు డమరేంద్ర వైరి, పరిఖ ల్వారాశి, యాలంక దా

గిరిదుర్గం బసురు ల్బలంబులు, దశగ్రీవుండు రా జిట్లు బం

ధురమౌ రాజ్యము ఱాలు దేలగిల, మిత్రు ల్శత్రులం గూఢగా

నరులు న్వానరులుం గొనం దలచి చన్నం చేటు వాటిల్లదే.

అర్కునిమూర్తి సర్వ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . బిల్వగ బంపు నావుడున్.

అత్తరి వీరు లేర్చు క్రియ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . గెల్తురుద్ధతి.

సాహసంబు సేయు సాహసాంక.

పుట్టి నేర్చుకొనెనొ పుట్టక నేర్చెనో

చిట్టి బుద్ధు లిట్టి పొట్టి వడుగు

శాలివాహన విజయాన్ని సోదాహరణంగా వివరించండి.

'శాలివాహన విజయం` ఆధారంగా విక్రమార్కుని గుణశీలాలు తెలుపండి.

ఎరుపు మన రంగు నలుపు మనోళ్ళరంగు.

ఆకాశంలో సగం పాఠ్యభాగ సారాంశం రాయండి.

వ్యక్తిత్వ వికాసానికి దోహదం చేసే అంశాలను తెలపండి.


తిరుపుల మురిపముల మెఱుపుదీగయుబోలెన్

దీన నీకుగీడు తెల్లమింక

ఆకాశం కారంచేడు రంగది.

రేపే ఊడ్చేద్దాం !

ఈ క్రింది పద్యపాదమును గణవిభజన చేసి ఛందస్సును గుర్తించుము

ఈ క్రింది పద్యములోని అలంకారాన్ని వివరించండి.

ఇట్లు విక్రమార్కు డీల్గిన విజయుడై

శాలివాహనుండు లీలతోడ


సురకామిని తన నయనము

లరుదుగదల చుట్టి వచ్చు ననుట నిజము గా

జరుగుచు బరిమండలి తాం

బర పల్లవయై నటించె మరుగొడుగు క్రియన్.

ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ కథలు - సామాజిక వాస్తవికత

డా.కోలా శేఖర్,

తెలుగు అధ్యాపకుడు,

ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల,

విజయవాడ-10

9441441097

బలిచ్రకవర్తి మహాదాత అని 'వామనావతారం` ఆధారంగా నిరూపించండి?

వలదీ దానము గీనమున్ బనుపుమా వర్ణి వదాన్యోత్తమా!

తెలుగు భాష ప్రాచీనతను వివరించండి? తిరుగన్నేరదు నాదు జిహ్వ

మహి వద్యాన్యుఁ డొకఁడు మఱియుఁ గలడె.

చీకు చింత లేక చిరజీవులైరయా

హరిజనుల కిచ్చిన సందేశం ఏమిటి ?

రీమిడ్ :

నిరయం బైన నిబంధ మైన ధరణీనిర్మూలనం బైన దు

ర్మరణం బైనఁ గులాంత మైన నిజమున్ రానిమ్ము కానిమ్ము పో

హరుఁ డైనన్ హరి యైన నీరజభవుం డభ్యాగతుం డైన నౌఁ

దిరుగ న్నేరదు నాదు జిహ్వ వినుమా ధీవర్య! వే యేటికిన్.

కారే రాజులు రాజ్యముల్ . . . . . . . . . . . . . . . . . యి క్కాలమున్ భార్గవా!


డా.కోలా శేఖర్, తెలుగు అధ్యాపకుడు, ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల, విజయవాడ


1.భ ర న భ భ ర వ గణాలు వరుసగా వచ్చే పద్యం.

1. చంపకమాల 2. ఉత్పలమాల 3. శార్దూలం 4. మత్తేభం ఉత్పలమాల

2. సీసపద్య రచనలో నైపుణ్యం చూపిన కవి.

1. నన్నయ 2. పాల్కురికి సోమన 3. శ్రీనాథుడు 4. వేమన శ్రీనాథుడు

3. తేటగీతికి యతి స్థానం

1. 1,4 గణాల ఆద్యక్షరం 2. 1,2 గణాల ఆద్యక్షరం 3. 1,5 గణాల ఆద్యక్షరం 4. తేటగీతికి యతి నియమం లేదు 1,4 గణాల ఆద్యక్షరం

4.'తెలిసి కొనుము నీవు తెలుగు బాల` పద్యపాదం

1. తేటగీతి 2. ద్వివద 3. ఆటవెలది 4. కందం ఆటవెలది

5. మత్తకోకిల పద్యము.

1. వృత్తము 2. జాతులు 3. ఉపజాతులు 4. ఏదికాదు. వృత్తము

6. ఉత్సాహము పద్యము.

1. వృత్తము 2. జాతులు 3. ఉపజాతులు 4. మాలిని జాతులు

7. చంపకమాలలోని గణాలు

1. స భ ర న మ య వ 2. మ స జ స త త గ 3. న జ భ జ జ జ ర 4. ర స జ జ భ ర న జ భ జ జ జ ర

8. స భ ర న మ య వ అనే గణాలు గల పద్యం

1. చంపకమాల 2. ఉత్పలమాల 3. శార్దూలం 4. మత్తేభం మత్తేభం

9. తెలుగు కవిత్వంలో గురజాడ ప్రవేశపెట్టిన ఛందస్సు

1. తరళం 2. తరువోజ 3. ముత్యాల సరాలు 4. మధ్యాక్కర ముత్యాల సరాలు

10. వేమన పద్యాలు రచించిన ఛందస్సు

1. కందం 2. ఆటవెలది 3. తేటగీతి 4. తరువోజ ఆటవెలది

11. పద్యాలు ఎన్ని రకాలు

1. 3 2. 2 3. 4 4. 6 3

12. లఘువును ఏ అక్షరంతో సూచిస్తారు.

1. U 2. E 3. I 4. @ I

13. ఐ, ఔలు వానితో కూడిన హల్లులు

1. లఘువులు 2. గురువులు 3. లఘువు గురువు 4. ఏది కాదు. గురువులు

14. సీసము, ఆటవెలది, తేటగీతి మొ||వి.

1. వృత్తములు 2. జాతులు 3. ఉపజాతులు 4. ఏవీకావు ఉపజాతులు

15. పద్యలక్షణములను తెలుపునది.

1. ఛందస్సు 2. అలంకారములు 3. గురులఘువులు 4. అన్నియూ ఛందస్సు

16. ద్విత్త్వాక్షరములు.

1. గురువులు 2. లఘువులు 3. 1,2 4. ఏవీకావు లఘువులు

17. ఆది గురువుగల మూడక్షర గణము

1. భగణము 2. జగణము 3. యగణము 4. తగణము భగణము

18. క్రింది వానిలో సూర్యగణము

1. గలము 2. హగణము 3. రగణము 4. తగణము హగణము

19. ఇంద్రగణములు ఎన్ని.

1. రెండు 2. మూడు 3. నాలుగు 4. ఆరు ఆరు

20. శార్దూల పద్యపాదములో యతి స్థాన అక్షరము

1. 11 2. 12 3. 13 4. 14 13

21. 1 సూర్య + 2 ఇంద్ర + 2 సూర్య గణములు గల పద్యము

1. సీసము 2. తేటగీతి 3. ఆటవెలది 4. కందము తేటగీతి

22. జగణము ప్రదానముగా గల పద్యం.

1. కందము 2. సీసము 3. ఆటవెలది 4. 1,3 కందము

23. ఏ పద్యానికి చివర మరొక పద్యము వ్రాయవలెను

1. కందము 2. తరువోజ 3. సీసము 4. ఏదీకాదు సీసము

24. చతుర్మాత్రా గణములు కల పద్యము

1. సీసము 2. కందము 3. మధ్యాక్కర 4. ఏదీకాదు కందము

25. కందము, ద్విపద, తరువోజ, అక్కర మొ||వి.

1. వృత్తాలు 2. జాతులు 3. ఉపజాతులు 4. పైవన్నీ జాతులు

26. పద్యపాదములోని రెండవ అక్షరం

1. యతి 2. ప్రాస 3. లఘువులు 4. ప్రాసయతి ప్రాస

27. ఏకమాత్రాకాలమున ఉచ్చరింపబడునది.

1. లఘువు 2. గురువు 3. ప్లుతము 4. యతి లఘువు

28. మత్తేభ పాదంలోని అక్షరాల సంఖ్య

1. 19 2. 20 3. 21 4. 22 21

29. ఆటవెలదిలో ప్రాసనియమం.

1. లేదు 2. ఉంది 3. 1,2 4. ఏదీకాదు లేదు

30. 6 ఇంద్రగణములు + 2 సూర్యగణములు

1. కందము 2. ఆటవెలది 3. తేటగీతి 4. సీసం సీసం