వాడుకరి:Murali krishna talluri

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు మురళి కృష్ణ. , మా నాన్న గారి పేరు శ్రినివస రావు. నెను ఆంద్ర లొయొల కలశాలలొ చదువుతున్నను. విశ్హ్వక్సెనుడు క్లిష్టం దేవస్థనము విజ్ఞానము కన్‌^ఫ్యూషియస్ [1]

స్నెహితులు[మార్చు]

ఆహర అలవట్లు[మార్చు]

అబిరుచులు[మార్చు]

సినిమలు[మార్చు]

నేను గోశల నుండి కలశాల కి వస్తాను, నాకు శివ అనె స్నెహితుడునడు................ నిన్న

== కంట్యములు ==

తాలవ్యములు[మార్చు]

దంత్యములు[మార్చు]

ఒస్థయములు[మార్చు]

అంతస్థక్షరలు[మార్చు]

ఊష్మక్షరాలు[మార్చు]

విష్వఖ్సేనుడు[మార్చు]

క్లిస్టం[మార్చు]

కౄరుడు[మార్చు]

శీర్షిక పాఠ్యం[మార్చు]

రాజ్‌కుమార్[మార్చు]

త్రినడాడ్[మార్చు]

స్త్రీ[మార్చు]

దేవస్థానము[మార్చు]

వీకీపీడియ లో మీరు వ్రాయవచ్చు- శిక్ష్‌ణ శిబిరం తేది:- 26 జున్, 2014. వేదిక: ఆంద్ర లోయొల కాలెజ్, విజయవాడ. వికీపీడీయ అంతర్జాలంలో స్వీచ్చగా-అందుబాటులో ఉన్న స్వీచ్చా విజ్ఞాన సర్వస్వం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీక్షించబడుతున్న జాలస్థలాలలో 5 వది. ఇది పుర్తి ఉచితంగా

మూలాలు[మార్చు]

  1. వ్యసం