వాడుకరి:Padma.alc/sandbox/1

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

<math> \frac{1}{2}

\alpha

\infty

\pi \phi

\sqrt[n]{\alpha^2+\beta^2}

\sum_{i=0}^{n} \int_{i=0}^{\frac{\pi}{2}}{x}{dx} \alpha\pm\beta {\partial^2{x}\over\partial{y}^{2}} d^{2}y/dx^{2}