వాడుకరి:Parameswara yeswanth/QR code project - ALC

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. Phoenix dactylifera - ఖర్జూరం (1)
  2. Peltophorum roxburghii (9)
  3. Pongamia pinnata-కానుగ (2)
  4. Tamarindus indica - చింత (3)
  5. Polyalthia longifolia - నరమామిడి (12)
  6. Borassus? (1)
  7. Fabaceae? (2)
  8. Dalbergia latifolia - ఇరుగుడు (3)
  9. Artocarpus heterophyllus - పనస (1)
  10. Azadirachta indica-వేప (1)