వాడుకరి:Rajani nellutla

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు రజని. నేను తెలుగు శాఖలో పని చే స్తున్నాను. మా ఊరు రాజారం. నేను తెలుగు సాహిత్యం లో పరిశోధన చేసాను.

మా అమ్మ, మా ఊరు ఎవరికైనా ప్రత్యేకమే. ఈ రెండూ ఎవరికైనా గొప్పవే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు అమ్మను, అమ్మ జ్ఞాపకాలను తలుచుకుంటూ ఉంటారు. అట్లాగే మనం పుట్టిన ఊరు, మన బాల్యమంతా గడిచిన ఊరు, మన జ్ఞాపకాలు అన్నీ మనకు ప్రత్యేకమే.

అమ్మ, రాజారం ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకున్నవి. అమ్మను గుర్తు తెచ్చుకోవదమంటె రాజారంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని తలుచుకోవడమే. రాజారం గురించి మాట్లాడుకోవడమంటె అమ్మ తలపుల్లో మునిగి తేలడమె.