వాడుకరి:Rajeesree

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు '''''రాజీశ్రీ''. ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల విషష్వక్సేనుడు దేవస్థానముబొద్దు పాఠ్యం స్త్రీ

క్లిష్టంక[మార్చు]

కౄరుడు త్రినడాడ్

విజ్ఞానము[మార్చు]

రాజ్‌కుమార్

కన్‌ఫ్యూషియస్[మార్చు]

H

FH GVFLKAJGKJWHG[మార్చు]

ఆ2శీర్షాక్షర పాఠ్యం మా ఊరు పేరు సూరాపురం , నిడదవొలుబొద్దు పాఠ్యం మండల్ంనిడదవోలును పూర్వము నిరవద్యపురము అని పిలిచేవారు. 14వ శతాబ్దములో అనవోతారెడ్డి జయించేవరకు నిడదవోలును వేంగి చాళుక్యులు

పరిపాలించేవారు. అనవోతారెడ్డి తరువాత ఆయన రధి గావాలు పాఠ్యం Jaguar3,5 SS DHC 1939.jpg

బొద్దు పాఠ్యం Lillium Stamens.jpg

NICE FLOWER
DEATH OF U

Jacques-Laurent Agasse - Studies of Summer Flowers - Google Art Project.jpg