వాడుకరి:SHIVAnamritha

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
SHIVAnamritha
జననంSHIVAnamritha
నివాసంచిరునామా
జాతీయతభారతీయుడు
మతంహిందూ


== ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల ==

ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల విజయవాడ లొని కరెంసి నగర్ లొ ఉన్నది.ఈ కళాశాల లొ ఇంటర్,డిగ్రీ,,పిజి మరియు బీటెక్

కోర్సులు ఉన్నావి.ఈ కళాశాల 1953 లొ స్తాపించబడినది.ఇక్కడ వికలాంగులకు ఉచిత విధ్యాబొదన ఇవ్వబడును.మన దేశములొని

వేరు వేరు రాష్త్రాల నుండి విద్యార్దులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.

football team
           అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఎ ఏ ఓ అం అః
తుండము నేకదంతమును దొరపు బొజ్జయ వామహస్తమన్
మెoడుగ యు గజ్జెలును మెల్లని చుపులు మందహసమున్
 కొండొక గుజ్జురూపమున కోరిన విద్చలకెల్ల నొజ్జయ్తె
యుండెడి పార్వతీతనయ  గణాథిప నీకు క్కెదన్
 ఎవ్వని చే జనించు
 సరస్వతీనమస్తభ్యం,
 నీవే తల్లివి దండ్రివి,
 గురుడ్ఛానం,
 శ్చామలా దండకం,
 ఓం న మః శివాయ సిద్దం నమః
 జిరాక్స్ సవరణ 
 కావ్య నా అక్క