వాడుకరి:Shridhevie

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 నా  పేరు కె. శ్రీదేవి, సహాయ ఆచార్యులు, డా.బి.ర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాదు.
 నేను అంబేద్కర్ వ్యక్తిత్యం మీద ఒక వ్యాసం వ్రా స్తున్నాను.
         దృఢంగా సమున్నతంగా