వాడుకరి:Sk baba vali

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
                                                            నా గురించి ఈ రొజు వికిపిదియ లొ 

నా పేరు బాబా వలి నేను ఆంధ్ర లొయొల కలేజ్ లొ బిఎ ద్వితీయ సంవత్సర0