వాడుకరి:Srinivasan vijay

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పరు విజయ్ శ్రినివాసన్ నెను విజయవాడ అంధ్ర లయొలా కలాశాల

లొయొల బ్రిద్గె