వాడుకరి:T.HEPSYBA

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు తడంకి.హెప్సిబ. నేనురెండవ సంవత్సరమ్ బీ.ఏసీ. అంధ్ర లొయొలా కళాశాలలొ చదువుతునాను.