వాడుకరి:Vrnayad

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు రాజునాయక్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఈఎఫ్ల్ యునివర్సిసటీ హైదారబాద్ రాజు5678@గిమైల్.కాంం నేను వరంగల్ లొ దిగ్ర్ర్ చదివయను మ ఊరు భుపలపల్లి నేను లంబడ గిరిజనులమిద ఫీ.హెచ్.డి చేసాను. పాదాక్షర పాఠ్యంవాలు పాఠ్యం