వాదము

వికీపీడియా నుండి
(వాది నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

వాదము [ vādamu ] vādamu. సంస్కృతం from వద్ to speak.] n. A dispute, discussion, contention. మాటల పూర్వకమైన కలహము, వాగ్వాదము, తగవు. Alchemy, రసవాదము. వాద భ్రష్టో వైద్య శ్రేష్ఠః he who fails in alchemy becomes an excellent doctor. "బధిరుబలె దరిద్రుని గతివాది పగిదిగనకకారుచాడ్పున." P. Pref. 15. టీ వాదిపగిది, రసవాదివలెను. వాదించు, వాదడుచు or వాదాడు vādinṭsu. v. a. To argue, debate, dispute, discuss. కలహము చేయు, జగడమాడు, తర్కించు. వాది vādi. n. A speaker. One who argues, వాదించువాడు. A plaintiff or complainant. వ్యాజ్యము తెచ్చినవాడు, తగవునకు పోయినవాడు. ప్రతివాది a defendant. కార్యవాది one who speaks or argues the point alone. "కార్యవాదికేల కడుచలంబు." Vēma. iii. 96. వాదు vādu. (from Skt. వాదము.) n. A dispute, contention, fighting. కలహము, యుద్ధము. "స్త్రీల యెడ వాదులాడకుము." Sumati. i. "వలదన్నబోవుదునె వాదుకుదీయక." Ila. iv. 72. వాదుడుగుట, అనగా జగడము మానుకొనుట. "మునుగజాస్యునితో వాదుడుగకయొనర్చిన పిమ్మట." S. iii. 412. వాదుచేయు or వాదులాడు vādu-chēyu. v. n. To dispute, to contend. వివాడమాడు, పోరుచేయు.

  • ఆధునిక వాదం - మతవిశ్వాసం, సామాజిక వ్యవస్థ మరియు దైనందిన జీవనశైలి - ఇవన్నీ పాతబడి పోతున్నాయన్న వారి కార్యకలాపాలూ, ఆలోచనా ధోరణులు విశదీకరించే పదమే ఆధునిక వాదం.
  • ప్రగతి వాదం - ప్రభుత్వ చర్యల ద్వారా చేయాల్సిన మార్పులను లేదా సంస్కరణలను ఆశిస్తున్న రాజకీయ వైఖరినే ప్రగతి వాదం అంటారు.
  • ఆస్తిక వాదం - సాధారణ నిర్వచనం ప్రకారం, "పరమేశ్వరుడున్నాడు" అనే ప్రగాఢ విశ్వాసం.
  • మానవతా వాదం - ఈ వాదం ప్రజలందరి హుందాతనాన్ని ప్రకటిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా మానవత్వాల హేతువులను మూలం చేసుకుని విశ్వమానవ విశేషాలను ముందుంచుతుంది.
  • ఏకేశ్వర వాదం - ఈ వాదం ప్రకారం దేవుడు వున్నాడు మరియు ఒక్కడే అని విశ్వాసము
  • సృష్టి వాదం - ఈ వాదం శాస్త్రీయంగా నిరూపించలేనిది. ఈ వాదాన్ని డార్విన్ జీవపరిణామ సిధ్ధాంతం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వాదము&oldid=2161803" నుండి వెలికితీశారు