వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2015 12వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Biological cell.svg

జీవకణం

జీవకణం (ఆంగ్లం Cell) జీవులన్నిటిలో జీవం యొక్క మూలం. 1632 – 1723 లలో అంథోని వాన్ లివెహాక్ కటకం ఉపయోగించి ఒక సూక్ష్మదర్శిని తయారుచేసుకొని వర్షపు నీటిలొ ఉండే వొర్టిసెల్లా అనేనీ ప్రోటొజోవా బొమ్మను, తన నోటి లొ ఉండే గీశాడు. 1665 లో రాబర్ట్ హుక్ కణాలను బిరడా మరియు మొక్కలలో గుర్తించాడు. 1839 లో థియోడార్ ష్వాన్ మరియు మథయాస్ జాకబ్ ష్లీడెన్ మొక్కలు మరియు జంతువులన్నీ కాణాలతో నిర్మించడ్డాయని గుర్తించారు. ఇదే కణ జీవశాస్త్రానికి మూలం.1953 లో జేమ్స్ డి.వాట్సన్ మరియు ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ డి.ఎన్.ఎ. యొక్క నిర్మాణాన్ని ప్రకటించారు. కేంద్రకం (Nucleus) రెండు త్వచాలతో ఆవరించిన సూక్ష్మాంగం. లోపలి, వెలుపలి పొరలుగా ఏర్పడిన ఈ త్వచాలు రెండింటిని కలసి 'కేంద్రక ఆచ్ఛాదనం' అంటారు. రసాయన సంఘటనలో ఒక్కో కేంద్రక పొరలమధ్య పరికేంద్రక కుహరిక ఉంటుంది. వెలుపలిపొర అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంతో కలిసి ఉంటుంది. కణక్రియల నియంత్రణకు కేంద్రకం ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. ఇది సాధారణంగఅ గోళాకరంలో కణం మధ్య అమరి ఉంటుంది. దీనిలో కేంద్రక రసం ఉంటుంది. ఈ కేంద్రక రసంలో క్రోమోసోములు, కేంద్రకాంశం తేలుతూ ఉంటాయి. క్రోమోసోములలో డి ఆక్సీ రైబోనూక్లియక్ ఆమ్లం (డి.ఎన్.ఎ.) అనే సంక్లిష్ట అణువులుంటాయి.

(ఇంకా…)