వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2015 44వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
المدينة المنورة.PNG

మదీనా

మదీనా హిజాజ్ , సౌదీ అరేబియా కు పశ్చిమాన గల ప్రాంతం, మరియు అల్-మదీనా రాష్ట్రపు రాజధాని. ఇస్లాం లోని రెండవ అతిపవిత్రమయిన నగరం. ముహమ్మద్ సమాధిగల నగరం. ముహమ్మదుప్రవక్త తన అనుయాయులతో కలసి మక్కా నుండి వలస హిజ్రత్ చేసిన నగరం కూడానూ.మదీనాలో ప్రస్తుతం జనాభా 1,300,000 కన్నా ఎక్కువ గలదు (2006). దీనికి ప్రాచీన నామం యస్రిబ్. దీనికి ఈనామం రోమన్లతో జరిగిన యుద్ధములో యూదులు ఓడిపోయి కాందిశీకులుగా అరేబియాలో నివాసమేర్పరచుకొన్నారు. తరువాతికాలంలో దీనికి మదీనతున్-నబి లేదా అల్ మదీనా అల్ మునవ్వరా (ప్రకాశింపబడిన నగరము)("జ్ఞానోదయ నగరము" లేదా "తేజో నగరము""), సూక్ష్మంగా మదీనా అర్థం నగరము. మదీనా మక్కా నగరానికి 338 కి.మీ. ఉత్తరాన మరియు ఎర్రసముద్రతీరానికి తూర్పున 193 కి.మీ. దూరాన గలదు. ఇస్లాం లో మక్కా తరువాత మదీనా 2వ పవిత్రనగరము. హిజాజ్ ప్రాంతంలోని సారవంతమైననేలపై వ్యాపించియున్నది. కొండలు మరియు పర్వతపంక్తుల మధ్యలో వ్యాప్తి చెందిన నగరం. ఈ నగరం 30 నుండి 40 అడుగుల ఎత్తుగల బలిష్ఠమైన వర్తులాకారపుకోటగోడలచే 12వ శతాబ్దంలో నిర్మింపబడినది. దీనికి నాలుగు ప్రధాన ద్వారాలుగలవు. అందులో అత్యంతప్రాశస్తమైనది అందమైనది బాబ్-అల్-సలామ్ ద్వారం, లేదా 'ఈజిప్షియన్ గేట్'. కోటగోడలకు ఆవలగూడా పశ్చిమాన మరియు దక్షిణాన ఇండ్లు, మైదానలు, తోటలు మరియు వనాలు గలవు. వీటికిగూడా గోడలు మరియు ద్వారాలు గలవు.

(ఇంకా…)