వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2015 47వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భర్త పట్ల క్రౌర్యం
Kalighat Painting Calcutta 19th Century - Woman Striking Man With Broom.jpg
భర్త పట్ల క్రౌర్యం (ఆంగ్లం: Cruelty against husband) అనగా స్త్రీల రక్షణ కొరకు ఉన్న చట్టాలను తనకనుకూలంగా ఉపయోగించుకొని భర్త మరియు అయన కుటుంబీకులు ప్రమేయం లేనప్పటికీ దుర్వినియోగం చేస్తూ, డబ్బు కోసం వేదిస్తూ భయపెట్టడం. కొన్ని సందర్భాలలో శారీరకంగానూ, మాససికంగానూ మరియు సామాజికం గానూ భర్తని వేధించటం. చట్టం స్త్రీలకే అనుకూలంగా ఉన్నది అనే భ్రమ నెలకొని ఉండటం మూలాన భార్య/ఆమె కుటుంబీకులు/ఆమె బంధుమిత్రులు తాము ఆడిందే ఆటగా, పాడిందే పాటగా వ్యవహరించటం, వాటికి కట్టుకొన్న భర్త ఒప్పుకోని పక్షంలో స్త్రీ సంక్షేమం కోసం రూపొందించిన చట్టాలనే అమాయక భర్త పై అస్త్రాలుగా ప్రయోగించటం/లేదా ప్రయోగిస్తామని బెదిరించటమే "భర్త పట్ల క్రౌర్యం". హైందవ వివాహ సంస్కారాల ప్రకారం వివాహంలో వరుడు "మాంగల్యం తంతునానేన మమజీవన హేతునా, కంఠేబధ్నామి శుభగే త్వం జీవం శరదశ్శతమ్" అనే మంత్రంతో వధువు మెడలో మాంగల్యాన్ని కడతాడు. దీని అర్థం "నా జీవితానికి మూలమైన, హేతువైన ఈ సూత్రమును నీ కంఠమున నేను కట్టుచున్నాను. నీవు నూరు సంవత్సరములు జీవించాలి" అని. అదే విధంగా నాతిచరామి మంత్రం "ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్యయేషా నాతిచరితవ్యా నాతిచరామి" అనే మంత్రంతో ఇద్దరూ కలిసి "ధర్మార్థ కామములందు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటామని" ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు..
(ఇంకా…)