వికీపీడియా:డిజిటల్ తెలుగు పుస్తకాలు

From వికీపీడియా
Jump to navigation Jump to search

డిజిటల్ రూపంలో పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన తెలుగు పుస్తకాల జాబితా:

 1. అమరకోశం : అమర సింహ కవి : 1951 : DLI-2990100028387/5010010000249 : లింకు.1[1], 2[2]
 2. ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము : మామిడిపూడి వెంకట రంగయ్య : 1958 : DLI-2010010000046 : లింకు.1[3], 2[4]
 3. ఆహారము : 1933 : DLI-2020120000013/2020120028782 : లింకు.1[5], 2[6]
 4. ఆహారవిజ్ఞానం : కోదండ రామయ్య : 1933 : DLI-2990100067395 : లింకు.[7]
 5. ఆహారవిజ్ఞానం : రామ్మూర్తి శాస్త్రి : 1938 : DLI-2990100067394 : లింకు.[8]
 6. కరుణశ్రీ : 1922 : DLI-2020050014915: లింకు.[9]
 7. కాశీ మజిలీ కథలు : 1936 : DLI-2020050016603 : లింకు.[10]
 8. పంచతంత్ర : విష్ణుశర్మ : 1892 : DLI-1990020084853 : లింకు.[11]
 9. రాజబహద్దరు వేంకట రామారెడ్డి : 1937 : DLI-2020050014898 : లింకు.[12]
 10. వృక్షశాస్త్రము : వి. శ్రీనివాసరావు : 1916 : లింకు.[13]

ముఖ్యమైన పుస్తకాల జాబితా[edit]

పుస్తకము పేరు............................... వ్రాసిన వారు ......................................................................................

 • 1. ఆరోగ్య భాస్కరము. .................. జానపాటి పట్టాభి రామ శాస్త్రి (1935) [14]
 • 2. అమరావతి స్తూపము . ............... ఏం. సోమ శేఖర శర్మ [15]
 • 3. ఆంధ్ర గుహాలయములు .... ............ డి. సుబ్రమణ్య రెడ్డి[16]
 • 4. ఆంధ్ర రచయితలు ........................... మాధవ పంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి[17]
 • 5. ఆంధ్ర యక్ష గానము ................డా. ఎస్.వి.జోగారావు[18]
 • 6. ఆంధ్ర జానపద విజ్నానము ................. డా. ఆర్.వి.ఎస్. సుందరం[19]
 • 7. అవధూత వాణి (బ్రహ్మం గారి మాయలు) డి.సూర్య ప్రకాశ శాస్త్రి [20]
 • 8. ఆరోగ్య శాస్త్రము ........... ......................జి. నారాయణ మూర్తి [21]
 • 9. బాల్య వివాహ తత్వ సారము. .............. ఏ. వెంకటcaలపతి రావు [22]
 • 10. భారతీయ నాగరికత విస్తరణ ............. ఏం. రామారావు.[23]
 • 11. భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ....... ............ కత్తి పద్మా రావు[24]
 • 12. భారతీయ మహిళా ...................... డా. కాశీ రెడ్డి.[25]
 • 13. భారతీయత దాని నిజ తత్వము......... ....శ్రీ అరవిందులు.[26]
 • 14. భారత దేశం విశ్వవైభవం .................... శ్యామ్ ప్రకాష్[27]
 • 15. చంద్రగిరి దుర్గము సహృదయ వివేచనము .ఏం. వెంకట్రామ రెడ్డి[28]
 • 16. చంద్రలోక యాత్ర.................................ఎ.వి.ఎస్.రామారావు. [29]
 • 17. గరికపాటి ఏక పాత్రలు............................ గరికపాటి [30]
 • 18 గిరిజన ప్రగతి......................................... భూఖ్యా చిన వెంకటేశ్వర్లు [31]
 • 19. హంపి క్షేత్రము ........ .............................k.v. సుబ్బా రావు మరియు [32]
 • 20. కులం పునాథులు ................................ కె. పద్మారావు[33]
 • 21. నానార్థా రత్న మాల ........................... ఈ. దాననాధ [34]
 • 22. నిజాం రాష్ట్ర అష్టమాంద్ర మహా సభ............రావి నారాయణ రెడ్డి [35]
 • 23. స్పటిక శాస్త్రము ....................................డా. కె.వి. సుబ్బరామయ్య [36]
 • 24. సుందర భారత యాత్ర ..... .....................బి.వి.పి. శాస్త్రి [37]
 • 25. స్వీయ చరిత్రం .................................. కందుకూరి వీరేశలింగం. [38]

............................................................................................ Bhaskaranaidu (చర్చ) 08:44, 24 అక్టోబరు 2013 (UTC)