వికీపీడియా:తెలుగు వికీపీడియా సభ్యుల కృషి/చర్చలు లేకుండా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

18:32:30 09/03/2010UTC |- bgcolor=#DDEEFF | Harshtn | 1MB |- bgcolor=#FFEEDD | Bandrahills | 1015KB |- bgcolor=#DDEEFF | Raosudh | 876KB |- bgcolor=#FFEEDD | Kameshk | 725KB |- bgcolor=#DDEEFF | Phraj | 616KB |- bgcolor=#FFEEDD | T.sujatha | 532KB |- bgcolor=#DDEEFF | Mukundanmu | 520KB |- bgcolor=#FFEEDD | Charminarh | 488KB |- bgcolor=#DDEEFF | Andsiri | 285KB |- bgcolor=#FFEEDD | Kottodu | 208KB |- bgcolor=#DDEEFF | రాకేశ్వర | 123KB |- bgcolor=#FFEEDD | Nrahamthulla | 90KB |- bgcolor=#DDEEFF | రవిచంద్ర | 66KB |- bgcolor=#FFEEDD | Ksrk reddy | 64KB |- bgcolor=#DDEEFF | Wutsje | 44KB |- bgcolor=#FFEEDD | Mukteshvari | 29KB |- bgcolor=#DDEEFF | కాసుబాబు | 21KB |- bgcolor=#FFEEDD | Jyothis | 20KB |- bgcolor=#DDEEFF | 61.17.254.165 | 20KB |- bgcolor=#FFEEDD | C.Chandra Kanth Rao | 20KB |- bgcolor=#DDEEFF | Vnssarma | 16KB |- bgcolor=#FFEEDD | 203.199.240.81 | 16KB |- bgcolor=#DDEEFF | Egmontaz | 13KB |- bgcolor=#FFEEDD | 122.167.142.13 | 9KB |- bgcolor=#DDEEFF | Veera.sj | 8KB |- bgcolor=#FFEEDD | 59.92.48.46 | 7KB |- bgcolor=#DDEEFF | Ysashikanth | 7KB |- bgcolor=#FFEEDD | Pmlineditor | 6KB |- bgcolor=#DDEEFF | 218.248.9.194 | 6KB |- bgcolor=#FFEEDD | మల్లిన నరసింహారావు | 5KB |- bgcolor=#DDEEFF | 59.96.198.7 | 5KB |- bgcolor=#FFEEDD | 218.248.5.194 | 5KB |- bgcolor=#DDEEFF | Rajasekhar1961 | 4KB |- bgcolor=#FFEEDD | Arjunaraoc | 4KB |- bgcolor=#DDEEFF | Church of emacs | 4KB |- bgcolor=#FFEEDD | 203.163.252.26 | 3KB |- bgcolor=#DDEEFF | 210.212.222.82 | 3KB |- bgcolor=#FFEEDD | Narenderreddy | 3KB |- bgcolor=#DDEEFF | Roberto Mura | 3KB |- bgcolor=#FFEEDD | Vedapandita | 2KB |- bgcolor=#DDEEFF | 213.23.255.223 | 2KB |- bgcolor=#FFEEDD | 203.143.177.4 | 2KB |- bgcolor=#DDEEFF | Veeven | 2KB |- bgcolor=#FFEEDD | Geddambabu | 1KB |- bgcolor=#DDEEFF | Kothapallyashok | 1KB |- bgcolor=#FFEEDD | Kishore Chandra | 1KB |- bgcolor=#DDEEFF | Gpvprasad | 1KB |- bgcolor=#FFEEDD | Ramakrishnadeekshit | 1KB |- bgcolor=#DDEEFF | 117.204.52.164 | 1KB |- bgcolor=#FFEEDD | Perugu.ramakrishna | 1KB |- bgcolor=#DDEEFF | Mondalor | 1KB |- bgcolor=#FFEEDD | విశ్వనాధ్.బి.కె. | 1KB |- bgcolor=#DDEEFF | Kiranukun | 1KB |- bgcolor=#FFEEDD | 123.236.139.27 | 1KB |- bgcolor=#DDEEFF | 203.199.181.21 | 1KB |- bgcolor=#FFEEDD | 122.169.153.105 | 1KB |- bgcolor=#DDEEFF | Alakapudi | -2KB |- bgcolor=#FFEEDD | 122.169.214.239 | -3KB |- bgcolor=#DDEEFF | 217.149.203.242 | -3KB |- bgcolor=#FFEEDD | 117.197.212.144 | -3KB |- bgcolor=#DDEEFF | 202.53.11.210 | -3KB |- bgcolor=#FFEEDD | 122.169.180.24 | -4KB |- bgcolor=#DDEEFF | 62.133.148.198 | -4KB |- bgcolor=#FFEEDD | 78.89.32.5 | -5KB |- bgcolor=#DDEEFF | Sivargukt | -10KB |- bgcolor=#FFEEDD | 117.204.67.12 | -11KB |- bgcolor=#DDEEFF | Kumarrao | -17KB |- bgcolor=#FFEEDD | 124.123.122.216 | -18KB |- bgcolor=#DDEEFF | 115.118.6.2 | -28KB |- bgcolor=#FFEEDD | 117.195.211.118 | -48KB