వికీపీడియా:మాతో సంప్రదింపు/వ్యాసంతో సమస్య

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Contact us

సాధారణంగా, వికీపీడియా వికీ కాబట్టి, వినియోగదారులు తాము కనుగొన్న సమస్యలను పరిష్కరించగలరని తెలుసుకోవాలి (ముందుకు సాగాలని ప్రోత్సహిస్తారు), లేదా ఇది పోటీపడితే వివాద పరిష్కారాన్ని కోరండి.

వికీపీడియాను సంప్రదించడానికి వినియోగదారులకు రెండు ప్రధాన మార్గాలు ఉన్నాయి:

వ్యాస కంటెంట్ మరియు సంపాదకీయ వివాదాల గురించి దాదాపు అన్ని నిర్ణయాలకు సంపాదకీయ సంఘం బాధ్యత వహిస్తుంది. సహాయం చేయడానికి వివరణాత్మక వివాద పరిష్కార ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. చాలావరకు కేసులలో, కమ్యూనిటీ అంగీకరించిన విధానాలు మరియు మార్గదర్శకాల ప్రకారం సంఘం ద్వారా వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి. సంపాదకులు మరియు పాఠకులను ప్రభావితం చేసే ఇతర విషయాలలో అనుభవజ్ఞులైన వాలంటీర్లు స్వచ్ఛంద ప్రతిస్పందన ఇమెయిల్ కొన్ని సమస్యలను పరిశీలించడానికి అనుమతిస్తుంది. గోప్యతను కాపాడుకోవడం ముఖ్యమైన సందర్భాలలో వాలంటీర్ ప్రతిస్పందన బృందం మంచిది. సాధారణ సంపాదకీయ నిర్ణయాలు సంపాదకీయ సంఘం చేత చేయబడతాయి; స్వచ్ఛంద ప్రతిస్పందన బృందం కొన్ని సందర్భాల్లో సలహా ఇస్తుంది లేదా చర్య తీసుకుంటుంది, కానీ మతపరమైన నిర్ణయాలను భర్తీ చేయవద్దు (ఇందులో అన్ని సంపాదకులు మరియు పాఠకులు పాల్గొనవచ్చు).

ముఖ్యంగా, స్వచ్ఛంద ప్రతిస్పందన బృందం ఇలా చేయదు:

లింక్‌లను జోడించండి డేటాను జోడించండి వ్యాసం తొలగింపులను భర్తీ చేయండి. అందువల్ల ఇలాంటి సమస్యల గురించి ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించడం పనికిరానిది.

వారి సున్నితత్వం కారణంగా, జీవితచరిత్ర మరియు ఇతర వ్యక్తులతో చర్చించే ఇతర వ్యాసాల సమస్యలు, సంబంధిత వ్యక్తి లేదా వారి ప్రతినిధి లేవనెత్తినవి, కావాలనుకుంటే ఎల్లప్పుడూ స్వచ్చంద ప్రతిస్పందన బృందానికి వెళ్ళవచ్చు..


సమస్య ఏమిటి?

[మార్చు]
  • సాధారణంగా, వికీపీడియా వికీ కాబట్టి, వినియోగదారులు తాము కనుగొన్న సమస్యలను పరిష్కరించగలరని తెలుసుకోవాలి (ముందుకు సాగాలని ప్రోత్సహిస్తారు), లేదా ఇది పోటీపడితే వివాద పరిష్కారాన్ని కోరండి.
  • వికీపీడియాను సంప్రదించడానికి వినియోగదారులకు రెండు ప్రధాన మార్గాలు ఉన్నాయి:
  • వ్యాస కంటెంట్ మరియు సంపాదకీయ వివాదాల గురించి దాదాపు అన్ని నిర్ణయాలకు సంపాదకీయ సంఘం బాధ్యత వహిస్తుంది. సహాయం చేయడానికి వివరణాత్మక వివాద పరిష్కార ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. చాలావరకు కేసులలో, కమ్యూనిటీ అంగీకరించిన విధానాలు మరియు మార్గదర్శకాల ప్రకారం సంఘం ద్వారా వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి.
  • సంపాదకులు మరియు పాఠకులను ప్రభావితం చేసే ఇతర విషయాలలో అనుభవజ్ఞులైన వాలంటీర్లు స్వచ్ఛంద ప్రతిస్పందన ఇమెయిల్ కొన్ని సమస్యలను పరిశీలించడానికి అనుమతిస్తుంది. గోప్యతను కాపాడుకోవడం ముఖ్యమైన సందర్భాలలో వాలంటీర్ ప్రతిస్పందన బృందం మంచిది.

సాధారణ సంపాదకీయ నిర్ణయాలు సంపాదకీయ సంఘం చేత చేయబడతాయి; స్వచ్ఛంద ప్రతిస్పందన బృందం కొన్ని సందర్భాల్లో సలహా ఇస్తుంది లేదా చర్య తీసుకుంటుంది, కానీ మతపరమైన నిర్ణయాలను భర్తీ చేయవద్దు (ఇందులో అన్ని సంపాదకులు మరియు పాఠకులు పాల్గొనవచ్చు).

ముఖ్యంగా, స్వచ్ఛంద ప్రతిస్పందన బృందం ఇలా చేయదు:

లింక్‌లను జోడించండి డేటాను జోడించండి వ్యాసం తొలగింపులను భర్తీ చేయండి. అందువల్ల ఇలాంటి సమస్యల గురించి ఇమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించడం చేయదు.

నా సమస్య జాబితా చేయబడలేదు

[మార్చు]
  • మా తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలను చూడటానికి ప్రయత్నించండి లేదా సహాయ డెస్క్‌ను సంప్రదించండి.