వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/అనువాద ఉపకరణ వ్యాసాల నాణ్యతాభివృద్ధి/User:Arjunaraoc articles-mt stats

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • Translation debugger వాడి పొందిన వివరాలనుండి చేసిన పట్టిక. వ్యాసాన్ని పరిశీలించటానికి కూడా ఈ ఉపకరణం వాడవచ్చు.

వీటిలో 11 ప్రధానపేరుబరిలో కొత్తగా, , మిగతా రెండు వున్న వ్యాసానిపై పేరుబరిలో ముద్రించబడినవి.

Sl.No cx version article mt
1 1 Karaoke 0.05
2 1 WX notation 0.16
3 1 National Digital Library of India 0.01
4 2 Internet Archive 0.03
5 2 National Highway 75 (India) 0.52
6 2 Wikidata 0.88
7 2 Kurnool Airport 0.96
8 2 TruJet 0.96
9 2 Internet Explorer 0.92
10 2 Nagarjuna Sagar tail pond 0.84
11 2 Medium of instruction 0.89
12 2 Wikimedia Commons 0.91
13 2 USB flash drive 0.71

యాంత్రిక అనువాద స్థాయి గణాంకాల సారాంశం[మార్చు]

  • 25 percentile: 16%
  • 50 percentile : 84%
  • 75 percentile  : 91%

అంటే ఉదాహరణకు 91.1 శాతం యాంత్రిక అనువాద స్థాయి పరిమితి గా నిర్ణయించితే 75% వ్యాసాలు అనగా 13 లో 10 వ్యాసాలు ముద్రణకు అనుమతించబడతాయి. ఫిభ్రవరి 2020 లో అమలైన 70% పరిమితితో 40 శాతం అనగా 13 లో 5 మాత్రమే ముద్రణకు అనుమతించబడతాయి