వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జిల్లాలు/వికీవనరులు/Prakasam district - Mandal and Villages

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూలం: https://data.gov.in/resources/complete-villages-directory-indiastatedistrictsub-district-level-census-2011-andhra

MDDS STC STATE NAME MDDS DTC DISTRICT NAME MDDS Sub_DT SUB-DISTRICT NAME MDDS PLCN Area Name
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 00000 Prakasam 000000 Prakasam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 000000 Yerragondapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590514 Palutla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590515 Nekkanti
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590516 Guttalacheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590517 Allatam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590518 Ponnala Bayalu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590519 Naruthadikala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590520 Suddakunta Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590521 Buru Gundala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590522 Bai Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590523 Billagondi Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590524 Garini Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590525 Madam Chalama
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590526 Dara Bayalu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590527 Telugurayani Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590528 Venkatadri Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590529 Rayavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590530 Millampalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590531 Yerragonda Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590532 Alli Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590533 Naidakka Cherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590534 Daddanala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590535 Lingamvani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590536 Ammani Gudi Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590537 Gurrapusala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590538 Kataruvani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590539 Kolukula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590540 Gollavidipi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590541 Ramachandra Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590542 Lalapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590543 Ganga Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590544 Boyala Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590545 Boyala Palle (S.H.O)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05097 Yerragondapalem 590546 Gurije Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 000000 Pullalacheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590547 Murikimallapenta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590548 Yendra Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590549 Komarolu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590550 Chapala Madugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590551 Kavala Kuntla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590552 Racha Konda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590553 Pullalacheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590554 Garapenta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590555 Uppaladinne Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590556 Chennapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590557 Marrivemula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590558 Satha Kodu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590559 Chowtapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590560 Mutukula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590561 Narasa Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590562 Mane Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590563 Ayyagari Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590564 Isukatripuravaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05098 Pullalacheruvu 590565 Chowtapa Charla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 000000 Tripuranthakam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590566 Madhavani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590567 Duvvali
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590568 Ramasamudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590569 Mittapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590570 Ganapavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590571 Medapi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590572 Annasamudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590573 Kankanala Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590574 Tripuranthakam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590575 Raju Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590576 Lella Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590577 Viswanadhapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590578 Thimmana Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590579 Muktumpuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590580 Dupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590581 Golla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590582 Narasingapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05099 Tripuranthakam 590583 Miriam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 000000 Dornala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590584 China Arutla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590585 Peda Arutla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590586 Thummala Bayalu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590587 Chinthala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590588 Marripalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590589 Peda Bommala Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590590 Dornala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590591 Yadavalli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590592 Pedachama
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590593 Rolla Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590594 Pedamanthanala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590595 China Manthanala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590596 Nallaguntla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590597 Nalla Guntla Gudem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590598 Yeguva Cherlo Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590599 Chilaka Cherla Gudem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590600 Ayinamukkala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590601 China Dornala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05100 Dornala 590602 Kata Kani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 000000 Peda Araveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590603 Sanikavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590604 Kalanuthala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590605 Sunkesula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590606 Peda Araveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590607 S.Kotha Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590608 Pragallapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590609 Badveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590610 Boyada Gumpula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590611 Thoka Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590612 Chatla Mitta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590613 Obulakkapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590614 Ambapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590615 Cumbampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590616 Thangirala Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590617 Gobburu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05101 Peda Araveedu 590618 Devarajugattu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 000000 Donakonda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590619 Battepadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590620 Chandavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590621 Pole Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590622 Padamara Lakshmipuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590623 Ramapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590624 Rudra Samudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590625 Bada Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590626 Veera Venkata Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590627 Yerrabalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590628 Vabbapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590629 Narasimhanayuni Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590630 Indla Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590631 Ragamakka Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590632 Bhumanapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590633 Mallam Peta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590634 Kotcherla Kota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590635 Siddayapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590636 Ananthavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590637 Manginapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590638 Pochamakka Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590639 Padamati Venkata Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590640 Lakshmi Narayana Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590641 Peddanna Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590642 Gudipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590643 Aravallipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590644 Vaddipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590645 Kalavala Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590646 Sangapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590647 Tella Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05102 Donakonda 590648 West Kambhampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 000000 Kurichedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590649 Jagannadhapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590650 West Kasipuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590651 Kallur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590652 West Naidupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590653 Avulamanda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590654 Mustla Gangavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590655 West Veeraya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590656 Bayya Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590657 Dekanakonda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590658 Peddavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590659 Namassivaya Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590660 Mallaya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590661 Kurichedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590662 Perambotla Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590663 Potlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590664 Gangadona Konda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590665 West Gangavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590666 Alavalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05103 Kurichedu 590667 Bodanampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 000000 Santhamaguluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590668 Vellala Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590669 Gopapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590670 Kamepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590671 Santhamaguluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590672 Tangedu Malli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590673 Gurijepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590674 Kopparam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590675 Elchur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590676 Kunduru (West)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590677 Kunduru (East)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05104 Santhamaguluru 590678 Kommala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 000000 Ballikurava
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590679 Koppera Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590680 Uppumaguluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590681 Vemavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590682 Konidena
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590683 Ballikurava
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590684 Chennupalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590685 Sankaralingam Gudipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590686 Mukteswaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590687 Guntupalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590688 Vaidana
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590689 Kukatla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590690 Gorre Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590691 Koppera Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05105 Ballikurava 590692 Valla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 000000 Martur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590693 Nagaraju Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590694 Rajupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590695 Martur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590696 Bobbe Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590697 Jonna Thali Agraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590698 Darsiagraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590699 Valaparla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590700 Jangamaheswarapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590701 Lakkavaram Agraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590702 Bolla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590703 Kolala Pudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590704 Konanki
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05106 Martur 590705 Dronadula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 000000 Yeddana Pudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590706 Ananthavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590707 Enamadala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590708 Yeddanapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590709 Vinjanampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590710 Poluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590711 Gannavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590712 Punuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05107 Yeddana Pudi 590713 Jagarlamudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 000000 Parchur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590714 Garnepudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590715 Edubadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590716 Inagallu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590717 Adusumalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590718 Gollapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590719 Cherukuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590720 Ramanayapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590721 Bodawadamandagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590722 Devara Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590723 Chennubhotla Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590724 Parchur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590725 Nuthalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590726 Upputur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05108 Parchur 590727 Veeranna Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 000000 Karamchedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 590728 Daggubadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 590729 Kesavarappadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 590730 Kodavalivari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 590731 Swarna
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 590732 Audi Pudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 590733 Kunkalamarru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05109 Karamchedu 590734 Karamchedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 000000 Inkollu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590735 Nagandla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590736 Idupulapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590737 Pusapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590738 Pavulur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590739 Inkollu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590740 Ganga Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590741 Koniki
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590742 Duddukur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05110 Inkollu 590743 Bhimavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 000000 Janakavarampanguluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590744 Ramakuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590745 Konda Manjulur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590746 Bytamanjulur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590747 Muppavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590748 Kondamur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590749 Kotapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590750 Budavada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590751 Janakavaram Panguluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590752 Reningavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590753 Kasyapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590754 Alavalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590755 Thurpu Thakkella Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590756 Thurpu Koppera Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590757 Chandalur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05111 Janakavarampanguluru 590758 Nuzendla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 000000 Addanki
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590759 Mylavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590760 Uppalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590761 Vemparala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590762 Chinakotha Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590763 Dharmavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590764 Kalavakuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590765 Chakraya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590766 Gopalapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590767 Narasimha Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590768 Bommanampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590769 Addanki (North) (U)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590770 Ramayapalem (U)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590771 Kotikalapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590772 Kunkupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590773 Modepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590774 Dhenuva Konda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590775 Nannurupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590776 Mani Keswaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05112 Addanki 590777 Addanki (South) (U)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 000000 Mundlamuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590778 Kommavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590779 Edara
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590780 Bheemavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590781 Jammalamadaka
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590782 Purimetla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590783 Marella
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590784 Bhatla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590785 Khambham Padu (East)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590786 Nuzella Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590787 Thammaluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590788 Umamaheswarapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590789 Vemulabanda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590790 Vemula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590791 Chintalapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590792 Kellam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590793 Brundavanam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590794 Pulipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590795 Basava Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590796 Pedavullagallu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590797 Chinnavullagallu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590798 Nadimpallivari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590799 Pasupugallu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590800 Singana Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590801 Mundlamuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590802 Vempadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590803 Peddaravipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590804 Polavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590805 Sankarapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05113 Mundlamuru 590806 Avisanavaripalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 000000 Darsi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590807 Bandellapaya
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590808 Abbaya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590809 Thummedalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590810 Chandaluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590811 Chalivendra
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590812 Venkatachalam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590813 Thanam Chinthala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590814 Potha Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590815 Devavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590816 Thimmaya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590817 Darsi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590818 Bala Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590819 Lankojana Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590820 Jammigumpala @ K.S.Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590821 Bukka Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590822 Bandiveligandla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590823 Yerrobana Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590824 Ganeswara Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590825 East Venkata Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590826 Ramachandra Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590827 Rajam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590828 East Choutapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590829 East Veeraya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590830 Mohiddin Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590831 Cheruvu Komma Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590832 Seetha Sagaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590833 Potha Kamuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590834 Samanthapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590835 Akkamamba Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590836 Jamukuladinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590837 Anna Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590838 Lakshmi Narayana Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590839 Kothapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590840 Korlamadugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590841 Thripura Sundari Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590842 Krishna Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590843 Pedauyyalawada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05114 Darsi 590844 China Uyyalawada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 000000 Markapur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590845 Jammana Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590846 Nikaram Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590847 Peda Nagulavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590848 Idupur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590849 Gajjala Konda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590850 Peda Yachavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590851 Markapur (R)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590852 Vemula Kota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590853 Kolabhimunipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590854 Akkacheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590855 Gottipadia
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590856 Thippaya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590857 Bhupathi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590858 Bondala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590859 Malyavanthuni Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590860 Badekhanpeta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590861 Chintakunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590862 Sivaram Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590863 Yella Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590864 Krishnapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590865 Narasimha Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590866 Goguladinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05115 Markapur 590867 Rayavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 000000 Ardhaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590868 Velagalapaya
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590869 Gannepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590870 Magutur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590871 Potti Basavai Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590872 Kakarla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590873 Peda Kandukur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590874 Ayyavari Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590875 Donakonda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590876 Ardhaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590877 Bollu Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590878 Papineni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590879 Yerraguntla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05116 Ardhaveedu 590880 Bogolu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 000000 Cumbum
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590881 Lingapuram Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590882 Linga Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590883 Yerrabalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590884 Anantha Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590885 Thurimella
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590886 China Cumbum
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590887 Porumamilla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590888 Kagitalagudem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590889 Hazarat Gudem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590890 Kandula Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590891 Jangamguntla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590892 Lanja Kota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590893 Nadim Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590894 Auranga Bad
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590895 Ravipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05117 Cumbum 590896 Cumbum (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 000000 Tarlupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590897 Gorugunthala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590898 Seetanagulavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590899 Surepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590900 Kethagudipi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590901 Ganugapenta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590902 Pothalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590903 Kandalla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590904 Ragasamudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590905 Kaluzuwwalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590906 Jangamreddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590907 Jagannadha Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590908 Thummala Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590909 Tellapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590910 Tarlupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590911 Karumani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590912 Meerja Peta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590913 Golla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590914 Rolagam Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590915 Pathe Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590916 Nagendla Mudupu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590917 Chenna Reddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590918 Tadivari Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590919 Mangala Kunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590920 Obaya Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590921 Konda Reddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05118 Tarlupadu 590922 Lakshmakka Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 000000 Konakanamitla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590923 Ganivani Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590924 Vagemadugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590925 Mummayapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590926 Basava Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590927 Munagapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590928 Veligandla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590929 Nagaraju Gunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590930 Chinta Gunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590931 Boda Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590932 Burada Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590933 Ambapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590934 Regumani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590935 Gurrala Madugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590936 Garladinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590937 Marri Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590938 Vaddi Madugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590939 Aswarayuni Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590940 Vedurralla Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590941 Konakanamitla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590942 Veerabhadra Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590943 Siddavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590944 Katragunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590945 Thuvva Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590946 Vinjavarthi Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590947 Salanuthala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590948 Chinamanagundam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590949 Nagampalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590950 Budamkayala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590951 Gotlagattu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590952 Garimana Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590953 Batchalakurapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590954 Chinarikatla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590955 Irasalagundam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05119 Konakanamitla 590956 Pedarikatla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 000000 Podili
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590957 Egalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590958 Kesavabhotla Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590959 Pamulapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590960 Kunchepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590961 Dasalla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590962 Ramulaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590963 Mallavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590964 Zuvvaleru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590965 Sudanagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590966 Thummagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590967 Kondaya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590968 Salakanuthala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590969 Muga Chinthala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590970 Dondleru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590971 Obulakka Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590972 Kambhalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590973 Jafala Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590974 Nandi Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590975 Ramayana Kandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590976 Madalavari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590977 Akka Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590978 Nimmavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590979 Teegadurthipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590980 Amudala Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590981 Anna Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590982 Chintagum Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590983 Lakshmi Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590984 Thalamalla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590985 Uppala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590986 Yeluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590987 T.Salluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05120 Podili 590988 Podili (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 000000 Thallur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590989 Dosakayalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590990 Mannepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590991 Vithalapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590992 Malkapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590993 Tallur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590994 Madhavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590995 Ramabhadrapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590996 Bellamkondavari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590997 Sarvamitta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590998 Lakkavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 590999 Sankaranarayanapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 591000 Boddikura Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 591001 Suraya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 591002 Nagambhotla Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 591003 Somavrappadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05121 Thallur 591004 Sivarampuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 000000 Korisapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591005 Anamanamur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591006 Bodduvani Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591007 Somavarappadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591008 Korisapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591009 Pichikalagudipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591010 Ravinuthala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591011 Dyvala Ravuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591012 Pamidi Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591013 Rachapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05122 Korisapadu 591014 Prasangula Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05123 Chirala 000000 Chirala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05123 Chirala 591015 Wada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05123 Chirala 591016 Ipuru Palem (Part)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05123 Chirala 591017 Gavinivari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05123 Chirala 591018 Chirala (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05123 Chirala 591016 Ipurupalem (OG) (Part)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05124 Vetapalem 000000 Vetapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05124 Vetapalem 591019 Pandilla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05124 Vetapalem 591020 Pullari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05124 Vetapalem 591021 Kotha Peta (Part)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05124 Vetapalem 591022 Nayani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05124 Vetapalem 591023 Vetapalem (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05124 Vetapalem 591021 Kothapeta (OG) (Part)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 000000 Chinaganjam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 591024 Santharavuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 591025 Gonasapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 591026 Chinthagum Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 591027 Kadavakuduru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 591028 Motu Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 591029 Chinaganjam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05125 Chinaganjam 591030 Pedaganjam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 000000 Naguluppala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591031 Kothakota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591032 Nidamanur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591033 Pothavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591034 Chadalawada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591035 Maddirala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591036 Chekura Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591037 Cheervanuppala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591038 Ammana Brolu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591039 Naguluppala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591040 Kandlagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591041 Thimmasamudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591042 Maddirala Muppalla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591043 Edumudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591044 Mattigunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591045 Uppugundur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591046 Machavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591047 Raparla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05126 Naguluppala Padu 591048 Kanuparthi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 000000 Maddipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591049 Garlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591050 Gadiyapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591051 Annangi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591052 Gundla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591053 Rachavari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591054 Keerthi Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591055 Vellam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591056 Kolachanakota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591057 Mallavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591058 Venkateswarapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591059 Doddavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591060 Nelatur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591061 Maddipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591062 Seetharampuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591063 Nandipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591064 Inamanamellur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591065 Doddavarappadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591066 Peda Kotha Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591067 Lingamgunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05127 Maddipadu 591068 Edugundlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 000000 Chimakurthi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591069 Devarapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591070 Ilapavuluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591071 Rangasai Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591072 Palla Malli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591073 Nekunambadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591074 Chandrapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591075 Yerragudipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591076 Manchikalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591077 Torragudi Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591078 Bandlamudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591079 Padamatinaidupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591080 Kandurivari Agraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591081 Chimakurthi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591082 Nippatlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591083 Budavada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591084 Mylavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591085 Rajupalem - Laxmipuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591086 Pulikonda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591087 China Ravipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591088 Bhusura Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591089 Ramachandra Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591090 Pidathalapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591091 Gunduvari Laxmipuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05128 Chimakurthi 591092 Gonugunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 000000 Marripudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591093 Raju Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591094 Gundla Samudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591095 Gosukonda Agraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591096 Kellam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591097 Pannuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591098 Kakarla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591099 Chilamkuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591100 Ramayapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591101 Chimata
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591102 Vallaya Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591103 Nirmanapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591104 Marripudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591105 Thippala Devi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591106 Ankepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591107 Kuchipudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591108 Garla Peta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591109 Vankamarri Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591110 Ramachandrapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591111 Vema Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591112 Ganjipalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591113 Sannamur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591114 Juvvi Gunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591115 Dharamavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591116 Venkata Krishna Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591117 Thangella
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05129 Marripudi 591118 Ayyaparaju Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 000000 Hanumanthuni Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591119 Peddivenkataya Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591120 Annada Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591121 Ummana Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591122 Hanumantha Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591123 Vemula Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591124 Mohammada Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591125 Thimmareddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591126 Raseedu Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591127 Kotathippala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591128 Kondareddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591129 Neelakanta Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591130 Nallagandla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591131 Chinagolla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591132 Pedagola Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591133 Valicherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591134 Nandanavanam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591135 Veerarama Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591136 Ramaya Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591137 Muppala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591138 Veeragareddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591139 Dasalla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591140 Kutagundla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591141 Doddi Chintala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591142 Hanumanthunipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591143 Hazee Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591144 Masaya Peta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05130 Hanumanthuni Padu 591145 Upendra Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 000000 Bestawaripeta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591146 Jaggambotla Krishnapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591147 Ondutla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591148 Pusalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591149 Bestawaripeta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591150 Papayapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591151 Somavarapeta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591152 Chinthala Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591153 Nekunambad
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591154 Salakalaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591155 Dathara Krishnapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591156 China Obeneni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591157 Retla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591158 Peda Obeneni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591159 Pothavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591160 Pitikayagulla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591161 Basine Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591162 Madhana Pullala Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591163 Moksha Gundum
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591164 Pachala Venkata Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591165 Galijerugulla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05131 Bestawaripeta 591166 Kona Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 000000 Racherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591167 Akaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591168 Venthurla Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591169 Chinnagani Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591170 Chollaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591171 Jallivani Pullala Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591172 Anumula Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591173 Madhava Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591174 Somidevi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591175 Palakaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591176 Dadanaguruvai Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591177 Racherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591178 Bhupana Guntla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591179 Edavalli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05132 Racherla 591180 Gudimetla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 000000 Giddalur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591181 Malakondapentagudem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591182 Isukagundam Gudem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591183 Ambavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591184 Thimma Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591185 Tripura Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591186 Thamballa Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591187 Podili Konda Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591188 Narava
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591189 Narasimhuni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591190 Kongala Veedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591191 Modam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591192 Chatti Reddy Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591193 Kristam Setti Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591194 Kanchi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591195 Bogada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591196 Mundla Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591197 Kotha Kota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591198 Kommunuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591199 Sanjeevarao Peta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591200 Gadikota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591201 Uyyala Wada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05133 Giddalur 591202 Giddaluru (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 000000 Komarolu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591203 Daddawada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591204 Nagireddipalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591205 Taticherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591206 Nallaguntla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591207 Rajupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591208 Guduru Moravai Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591209 Vennam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591210 Lingareddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591211 Kristam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591212 Edamakallu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591213 Pullareddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591214 Chinthala Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591215 Komarolu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591216 Badineni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591217 Ramavari Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591218 Suravari Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591219 Mottu Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591220 Bedusu Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591221 Brahmana Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591222 Reddicherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05134 Komarolu 591223 Allinagaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 000000 Veligandla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591224 Panduva Nagula Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591225 Jangam Narasaya Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591226 K.Kesavabotlavari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591227 Pulikuntla Ralla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591228 Ganesuni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591229 Panduva
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591230 Gandla Seetharam Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591231 Ganna Varam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591232 Gurugupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591233 Kankanam Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591234 Kankanam Padu Agraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591235 Ballavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591236 Perugupalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591237 Hussain Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591238 Manamadugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591239 Bonthagunta Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591240 Mogallur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591241 Veligandla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591242 Ramagopalapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591243 Ramalinga Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591244 Immadi Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591245 Vedulla Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591246 Kotala Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591247 Chodavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591248 Marapagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05135 Veligandla 591249 Nagireddy Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 000000 Kanigiri
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591250 Ganuga Penta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591251 Baduguleru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591252 Challagirigala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591253 Dirisavancha
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591254 Yadavalli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591255 Punugodu Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591256 Kanchipuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591257 Punugodu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591258 Thummagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591259 Chakirala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591260 Sankavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591261 Somanapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591262 Bommireddi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591263 Gudipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591264 Tallur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591265 Hazis Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591266 Kodigudla Padu (West)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591267 China Irlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591268 Peramgudi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591269 Polavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591270 Nimma Maheswarapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591271 Kalagatla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591272 Gosulaveedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591273 Ayyanapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591274 Rachagundlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591275 Lingojipuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591276 Chinaalavala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591277 Takkellapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591278 Umamaheswarapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591279 Jammalamadaka
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591280 Chennakesavapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591281 Vangapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591282 Krishna Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591283 Guravajipeta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591284 Chirla Dinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591285 Vijaya Gopala Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591286 Balavenkata Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591287 Balli Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591288 Viswanadha Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05136 Kanigiri 591289 Kanigiri (U) (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 000000 Kondapi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591290 Mugachintala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591291 Nennurupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591292 Gurrappadia
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591293 Petluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591294 G Dharbakulavarikhandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591295 C G Anantha Bhotla Vari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591296 C G Mamidalavarikhandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591297 Anakarlapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591298 Kondapi Gadiyaram Vari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591299 Chinakandla Gunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591300 C G Chamarthivarikhandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591301 Petlurukurugantivarikhandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591302 Petlurumocharlavari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591303 Pedakandlagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591304 Ilavera
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591305 Kondapi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591306 Peridepi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591307 Muppavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591308 Chodavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591309 Vennuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591310 China Venkana Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05137 Kondapi 591311 K.Uppalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 000000 Santhanuthala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591312 Lakshmi Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591313 Rudravaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591314 Guruvareddy Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591315 Mynampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591316 Endluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591317 Pernametta (Part)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591318 Gangavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591319 Konagani Vari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591320 Pidathalagudi Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591321 Gummalam Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591322 Yenikapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591323 Bhatla Machavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591324 Matti Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591325 Chilakapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591326 Padamati Thakkella Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591327 Mangamuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05138 Santhanuthala Padu 591317 Pernametta (OG) (Part)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 000000 Ongole
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591328 Throvagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591329 Karavadi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591330 Ulichi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591331 Devaram Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591332 Chejerla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591333 Koppolu (R)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591334 Gudimella Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591335 Mukthinutala Padu (R)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591336 Kothamamidipalem (R)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591337 Vengamukka Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591338 Sarvereddy Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591339 Yerajerla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591340 Cheruvu Kommu Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591341 Mangaladri Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591342 Pelluru (R)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591343 Narasa Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05139 Ongole 591344 Malleshwarapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 000000 Kotha Patnam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 591345 Allur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 591346 Padarthi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 591347 Alluru Kotha Patnam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 591348 Raju Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 591349 Ethamukkala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 591350 Payakari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05140 Kotha Patnam 591351 Madanur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 000000 Tangutur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591352 Konijedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591353 Ponduru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591354 M.Nidamalur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591355 Marlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591356 Kandukur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591357 Karumanchi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591358 Jayavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591359 Mallavar Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591360 Gosuvandla Kattubadi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591361 Valluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591362 Vasepallepadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591363 Somavarappadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591364 Valluru Kavalimanyam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591365 Turupunaidupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591366 Tangutur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591367 Ananthavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05141 Tangutur 591368 Velagapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 000000 Zarugumilli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591369 P.Mamidalavari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591370 Narasimhanayani Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591371 Vardhineni Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591372 Patcheva
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591373 Kamepalle Agraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591374 Kame Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591375 Ilavaram Mamidala Vari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591376 Chatukupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591377 Paidi Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591378 Ramachandrapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591379 N.M.V. Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591380 Narasingolu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591381 J.G.Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591382 Yeduluru Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591383 Chirrikura Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591384 Davagudur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591385 Thumadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591386 Paleti Padumacharlavari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591387 Paleti Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591388 Vavileti Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591389 P.G. Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591390 Zarugumilli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591391 N.M.V. Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591392 Nandanavanam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05142 Zarugumilli 591393 K.Bitragunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 000000 Ponnaluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591394 Mekapadu (Z)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591395 Kotapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591396 Rajolupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591397 Manginapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591398 Chennipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591399 Pachavabala Gopalapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591400 Ravula Kollu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591401 Uppala Dinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591402 Vempadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591403 Muppalla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591404 Singara Botla Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591405 Vellaturikalidasuvarikhandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591406 Vellaturu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591407 Ponnaluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591408 Ponnaluru Gudavari Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591409 Cherukuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591410 Boganampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591411 Malepadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591412 Lingam Gunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591413 Chouta Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591414 Ippagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05143 Ponnaluru 591415 Pedavenkanna Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 000000 Pedacherlo Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591416 Talakondapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591417 Muddapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591418 Battupalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591419 Chowta Gogula Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591420 Peda Alavala Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591421 Neredu Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591422 Pothavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591423 Marella
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591424 Rama Govinda Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591425 Pedacherlo Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591426 Murugammi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591427 Chinavari Madugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591428 Pitchi Gunta Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591429 Pedavari Madugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591430 Gosigundala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591431 Vepagum Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591432 Chinthagum Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591433 Guntu Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591434 Sankara Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591435 Vittala Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591436 Peda Irla Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05144 Pedacherlo Palle 591437 Lakshmakka Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 000000 Chandra Sekhara Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591438 Devaki Marri
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591439 Thungodu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591440 Talaneelamala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591441 Venkataya Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591442 Boyamadugula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591443 Viranchi Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591444 Pedagogulapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591445 Mundlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591446 Chintala Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591447 Arivemula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591448 Yekunam Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591449 Thummagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591450 Darsigunta Peta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591451 Bontha Vari Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591452 Medanulu Vengana Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591453 Bodavula Dinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591454 Kondabaina Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591455 Ranganayuni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591456 Darsi Thimmakka Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591457 Chandra Sekhara Puram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591458 Musunoor
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591459 Komatigunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591460 Chinthapudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591461 Nagulavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591462 Kovilam Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591463 Anikalla Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591464 Nallamadugula
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591465 Uppalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591466 Guntachennam Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591467 Regula Chilaka
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591468 Chennapanayuni Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591469 Vatla Bayulu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591470 Malameedi Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591471 Kotha Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591472 Ambavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591473 Pedaraju Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591474 Nalajanam Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05145 Chandra Sekhara Puram 591475 Kambham Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 000000 Pamur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591476 Kattakinda Palli
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591477 Chilamkur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591478 Dadireddi Pallle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591479 Gummalampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591480 Vaggampalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591481 Raviguntapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591482 Nasikatrayambakam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591483 Inimerla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591484 Chilakapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591485 Motravulapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591486 Chinthalapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591487 Anumalakonda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591488 Bukkapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591489 Dubagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591490 East Kodigudlapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591491 Tiragandla Dinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591492 Puttamnaidu Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591493 Mopadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591494 Balijapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591495 Ayyavaripalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591496 Ayyannakota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591497 Malakondapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591498 Bodavada
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591499 Siddavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591500 Botla Gudur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591501 Karrollapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591502 Kambaladinne
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591503 Renimadugu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05146 Pamur 591504 Pamur (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 000000 Voletivaripalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591505 Veeranna Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591506 Polineni Cheruvu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591507 Ramachandrapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591508 Nawabpalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591509 East Polineni Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591510 Voletivaripalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591511 Chundi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591512 Ramalingapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591513 Ayyavaripalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591514 Z.Uppalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591515 Kondasamudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591516 Sameerapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591517 Nekunampuram @ Pokur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591518 Nukavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591519 Kakutur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591520 Nekunam Puram K.Kandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591521 Singamnenipalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591522 Kondareddipalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591523 Naladalapur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591524 Sakhavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05147 Voletivaripalem 591525 Kalavalla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 000000 Kandukur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591526 G.Meka Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591527 Muppalakesaramvarikandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591528 Pandalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591529 Jillelamudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591530 Vikkiralapeta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591531 Palukur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591532 Kondikandukur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591533 Kovur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591534 Anantha Sagaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591535 Mahadevapuram (R)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591536 Ogur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591537 Kancharagunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591538 Kondamudusu Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591539 Anandapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591540 Mopadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591541 Machavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591542 Madanagopalapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591543 Palur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05148 Kandukur 591544 Donda Padu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 000000 Singarayakonda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591545 Kalikivaya
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591546 Kanumalla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591547 Sanampudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591548 Singarayakonda
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591549 Somarajupalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591550 Pakala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591551 Bingini Palle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591552 Mulaguntapadu (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05149 Singarayakonda 591553 Singarayakonda (RS) (CT)
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 000000 Lingasamudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591554 Jagamreddi Khandrika
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591555 Vengalapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591556 Mukteswaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591557 Mala Konda Rayunipalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591558 Veera Raghavuni Kota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591559 Viswanadhapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591560 Thimmareddy Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591561 Lingasamudram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591562 Mogilicherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591563 Narasimhapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591564 Racheruvurajupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591565 Cheemalapenta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591566 Pentrala
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591567 Rallapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591568 Gangapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591569 Thurpurajupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591570 Thunugunta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591571 Anneboinapalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591572 Chinapavani
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05150 Lingasamudram 591573 Mutyalapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 000000 Gudluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591574 Parakonda Paduagraharam
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591575 Parakondapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591576 Dappalampadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591577 Gundlapalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591578 Kothapeta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591579 Swarnajipuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591580 Gudluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591581 Basireddy Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591582 Darakanipadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591583 Puretipalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591584 Venkam Peta
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591585 Chinala Trapi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591586 Nayudupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591587 Ammavari Palem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591588 Potluru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591589 Mocherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591590 Ravur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05151 Gudluru 591591 Chevuru
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 000000 Ulavapadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591592 Atmakur
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591593 Manneti Kota
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591594 Karedu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591595 K.Rajupalem
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591596 Kollurupadu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591597 Bheemavaram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591598 Baddepudi
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591599 Krishnapuram
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591600 Veerepalle
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591601 Chagallu
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591602 Chaki Cherla
28 ANDHRA PRADESH 549 Prakasam 05152 Ulavapadu 591603 Ramayapatnam