వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/సిఐఎస్-ఎ2కె/ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల/వికీసోర్స్ తోడ్పాటు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీప్రాజెక్టు ఆంధ్ర లొయోల కళాశాలముంగిలి వేడుకలు & శిక్షణ శిబిరాలు తెవికీ వ్యాసాల అభివృద్ధి వికీసోర్స్ తోడ్పాటు నివేదికలు చిత్రాలు సంప్రదింపులు


ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల తోడ్పాటు వలన తెలుగు వికిసోర్స్ లో చేరిన పుస్తకాలు :

పుస్తకం పురోగతి పాల్గొన్న సభ్యులు
సినారె శతకం అచ్చు దిద్దబడింది డా.కోలా శేఖర్
ప్రాత నిబంధన కథలు అచ్చు దిద్దబడింది
ప్రాత నిబంధన కథలు 2 డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
ప్రాత నిబంధన కథలు 3 డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
బైబుల్లో స్త్రీలు డిజిటైజ్ అయింది, మూడు వంతులు అచ్చుదిద్దారు
పునీత పౌలు బోధలు 2 డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
నైతిక మార్గం డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
తోబీతు డిజిటైజ్ అయింది, మూడో వంతు అచ్చుదిద్దారు
లోచూపు డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
పునీత మాత డిజిటైజ్ అయింది, చాలావరకూ అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
నూత్న నిబంధన కథలు డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
పునీత పౌలు సందేశ వివరణం డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దాల్సివుంది
ఆధ్యాత్మిక జీవితం డిజిటైజ్ అయింది, అచ్చు దిద్దబడాల్సివుంది