వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 30

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అసలు రచయితలను గౌరవించండి.

మీరు పది చోట్ల వెతికి వ్రాసే వ్యాసంలోని విషయ సంగ్రహం బహుశా ఏదో రచనలోనిది అయి ఉంటుంది.

  1. వేరే రచనలోని పెద్ద భాగాన్ని యధాతథంగా వాడుకోవాలంటే ఆ రచయిత అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
  2. ఒక్క వాక్యం లేదా పేరా లాంటివి ఉటంకిస్తే ఆ రచయిత, రచనలను రిఫరెన్సుగా తప్పక చూపండి. వారి శ్రమకు, పాండిత్యానికి ఇవ్వదగిన కనీస గౌరవం ఇది.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా