వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 24, 2007

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మీ దిద్దుబాట్లను లెక్కపెట్టుకోండి

ఏమేం రచనలు చేసారో చూడడం కాక, ఎన్ని దిద్దుబాట్లు చేసారో చూసేందుకు, వికీపీడియనులు ఒక పరికరాన్ని కనిపెట్టారు. అదే, కేట్ పరికరం. వివిధ భాషల వికీపీడియాల్లో మీరు చేసిన రచనల సంఖ్యను ఈ పరికరం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా