వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 9, 2007

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎరుపు రంగు లింకులను ఎలా వాడాలి?

వికీపీడియాలో ఒక ఎర్రని లింకు కనిపిస్తే దాని అర్థం ఆ లింకుకు సంబంధించిన పేజీ లేదని అర్థం. ఆ ఎరుపు రంగులను చేసిన వారి ఉద్దేశ్యము క్రింది వాటిల్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండవచ్చు.

  1. లింకు తెగిపోయి ఉండవచ్చు (ఆ లింకుకు సంబంధించిన పేజీ తొలగించబడడం వల్ల). ఆటువంటి సమయంలో ఆ లింకును తొలగించాలి లేదా అర్థవంతమయిన ఇంకో పేజీ లింకు తగిలించాలి.
  2. ఒక కొత్త వ్యాసం గాని, మూస గాని, పేజీగాని కావాలని అర్థం. సాధారణంగా ఒక వికీపీడియన్ వ్యాసం ప్రారంభించినపుడు వికీపీడియాలో లేని వ్యాసాలకు కూడా లింకులు తగిలిస్తుంటారు. వారి ఉద్దేశ్యం కింది విధంగా ఉండొచ్చు.
    1. లింకులున్న వ్యాసాలను మున్ముందు తయారు చేసే ఉద్దేశ్యం ఉండవచ్చు.
    2. కొన్నిసార్లు చిట్టాలలో(లిస్ట్‌లలో) వికీపీడియన్‌కు తోచిన విషయాలను చేర్చుతారు. అప్పుడు ఒక విషయంలో ఇంకా చేర్చవలసిన విషయాలు ఎరుపురంగులో కనబడతాయి.

గమనిక: ఎర్ర లింకులు కనబడే విధానం అలా కాకుండా వేరే విధంగా కూడా - ఎరుపు రంగుకు బదులుగా లింకు పేరు పక్కనే "?" గుర్తు (ప్రశ్నార్థకం) వచ్చేలా - ఉండవచ్చు. ఎలా కనబడాలనే విషయాన్ని మీ అభిరుచులలో స్థిరపరచుకోవచ్చు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా