వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 24

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీపీడియా అభివృద్ధి

తెలుగు వికీపీడీయా భారతీయ భాషల వికీపీడియాలన్నింటిమీద అత్యధిక వ్యాసాలు కలిగిఉన్నప్పటికీ, వ్యాసాల నాణ్యత తగ్గినందున ఆంగ్ల వికీపీడియా మొదటి పేజీలో 40 వేలకు మించి వ్యాసాలు గల వికీపీడియాల జాబితాలో తెలుగు వికీని చూపించడం లేదు. కాబట్టి, ఉన్న వ్యాసాలను విస్తరించడం ద్వారా తెవికీ నాణ్యతను మెరుగుపరిచి, అభివృద్ధి దోహదపడండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా