వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 5

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక కొత్త వ్యాసాన్ని ప్రారంభించేటపుడు ఆ వ్యాసం యొక్క పేరును వికీపీడీయా అన్వేషణలోనే కాకుండా గూగుల్ అన్వేషణ కూడా చేయడం మరచి పోకండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా