వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 15

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కొత్త వ్యాసాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా?

మీరేదైనా వ్యాసాన్ని చదువుతుంటే ఆ వ్యాసంలో ఎరుపు రంగులో ఉండే ఇంకా రాయని లింకులు కనిపించవచ్చు. ఆ లింకు మీద మౌసును అలాగే కాసేపు ఉంచితే (వ్యాసం పేరు)ఇంకా రాయలేదు అని టూల్ టిప్ టెక్స్ట్ లో కనిపిస్తుంది కూడా. ఆ లింకు మీద నొక్కి కొత్త వ్యాసాన్ని ప్రారంభించండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా