వికీపీడియా:1000 విశేష వ్యాసాల ప్రగతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొత్తం వ్యాసాలు 97,884
మొత్తం పేజీలు 3,60,100
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 42,31,277
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 43.23
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 2.68
తెలుగు వికీపీడియా వ్యాసాల లోతు 84.32
> పది కిలోబైట్ల వ్యాసాలు 3613
> ఐదు మరియు < పది కిలోబైట్ల వ్యాసాలు 3753
> రెండు మరియు < ఐదు కిలోబైట్ల వ్యాసాలు 34521
మొలకల శాతం 27.18%

1000 విశేష వ్యాసాల దిశగా ప్రగతి

[మార్చు]
నెల 10 కేబిపై వ్యాసాలు 5-10 కేబి వ్యాసాలు 2-5 కేబి వ్యాసాలు మొత్తం 2కేబీపై వ్యాసాలు
జూలై 2007 181 210 1005 1396
ఆగష్టు 2007 178 225 1047 1450
సెప్టెంబర్ 7,2007 202 248 1137 1587
సెప్టెంబర్ 20, 2007 226 252 1186 1664
అక్టోబర్ 1, 2007 232 258 1204 1694
నవంబర్ 1, 2007 248 271 1275 1794
డిసెంబర్ 1, 2007 265 303 1350 1918
జనవరి 1, 2008 284 323 1465 2072
జనవరి 17, 2008 288 336 1504 2128
జనవరి 31, 2008 295 341 1529 2165
ఏప్రిల్ 14, 2008 348 457 1768 2573
జూన్ 2, 2008 371 506 1831 2708
జూలై 15, 2008 412 565 2026 3003
సెప్టెంబరు 24, 2008 432 616 2186 3234
నవంబర్ 19, 2008 459 657 2308 3424
జనవరి 1, 2009 486 736 2515 3737
మార్చి 14, 2009 530 839 2717 4086
జూన్ 7, 2009 558 949 2988 4495
జూలై 14, 2009 584 1006 3127 4717
జూన్ 6, 2010 1069 1160 3556 5785
డిసెంబర్ 7, 2012 2682 1855 4802 9339
డిసెంబర్ 17, 2013 2907 2134 6210 11251
ఏప్రిల్ 6, 2015 3613 3753 34521 41887

పటాలు

[మార్చు]
2009 జనవరి కల్లా 1000 విశేష వ్యాసాల ప్రగతి


ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]