వికీపీడియా:2013 కొలరావిపుప్ర/A.Srtdhar

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

2013 వికీ పురస్కార ప్రతిపాదన
పూర్తి చేసేటప్పుడు కలిగే సందేహాల నివృత్తి కొరకు పురస్కారం పేజీలోని నియమనిబంధనలు మరియు ప్రతిపాదనకు సూచనలు గమనించండి. ఇంకేదైనా సందేహముంటే సంబంధిత చర్చాపేజీలో వ్యాఖ్య రాసి {{సహాయంకావాలి}} మూస చేర్చటం ద్వారా సహాయం పొందవచ్చు.

2013 కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు వికీమీడియా పురస్కార ప్రతిపాదన (2013 Kommaraju Lakshman Rao Wikimedia Award Nomination)

ప్రతిపాదన వివరాలు (Details of Nomination)

ప్రతిపాదిత వాడుకరి పేరు
వాడుకరి:A.Srtdhar : నా పేరు అయల సోమయాజుల శ్రీధర్. ఎ.శ్రీధర్ అనే పేరుతో వికీ పీడియాలో ``బాలాజీ అర్చావతార విశేష దృశ్యార్చన అనే పేరుతో శ్రీ శ్రీనివాసుని చరిత్రని వివిధ పురాణాల లోని కథలని అధారంగా చేసుకొని టెలివిజన్ సీరియల్ లోని దృశ్యాల రూపంలో దాదాపు వంద వ్యాసాలు వ్రాసాను. కాని మధ్యలో ఆ వ్యాస పరంపరని వికీ మూలాలకి సభ్యుల కోరికతో మార్చడం జరిగింది. అది కాక రమల్ జ్యోతిష శాస్త్రం యొక్క పరిచయ వ్యాసం ( ఇది వరకు వికీలో లేని పేజీని సృష్టించి ) వ్రాసాను. పైన చెప్పిన వ్యాస పరంపరల నేపథ్యంలో నన్ను నేనే కొమర్రాజు లక్ష్మణ రావు, వికీ మీడియా అవార్డు కోసం ప్రతిపాదన చేసుకొంటున్నాను. నా బ్లాగు క్షీర గంగ చదివితే నేను చేసిన కాల్పనిక సాహిత్యం ఎంత గంభీరమూ, అర్థవంతమో తెలుస్తాయి. బాలాజీ అర్చావతార విశేష దృశ్యార్చన చదివినా నా విషయ సేకరణ, శైలి, గహనమైన అధ్యయన నిరతి, కాల్పనిక చాతుర్యము గురించి తెలిస్తాయి. ఇంతకన్న వివరాలు ఇవ్వలేను. నన్ను ప్రతిపాదనకు అర్హునిగా భావిస్తే సంతోషిస్తాను. ఇట్లు ఎ.శ్రీధర్ (అయల సోమయాజుల శ్రీధర్)


ప్రతిపాదన రకం= స్వయం ప్రతిపాదన
ప్రతిపాదన సమర్పించిన వారు

--<ప్రతిపాదన సమర్పించిన వారి వికీ సంతకం>

ప్రతిపాదన ను సమర్థించేవారు
  1. <పై వరుసలో #తరువాత వికీసంతకం చేయండి>


ప్రతిపాదిత సభ్యుని అంగీకారం

నేను ఈ వికీపురస్కార ప్రతిపాదనకి అంగీకారం తెలుపుచున్నాను. పురస్కార నియమనిబంధనలకు నేను కట్టుబడగలను. -- <A.Srtdhar వికీ సంతకం>

వికీ కృషిని తెలిపే గణాంకాలు

(అన్నీ వికీ ప్రాజెక్టులలో సభ్యుని గణాంకాల ఉపకరణం చూసి నేటి తెలుగు ప్రాజెక్టులలో సభ్యుని గణాంకాల వరుసలు(te. తో ప్రారంభమవుతాయి) నకలు చేసి ఇక్కడ అతికించండి.2013 Q3వరకు గల సభ్యుని కృషిలో ముఖ్యాంశాలను మాత్రమే తరువాతి విభాగాలలో వివరించండి.)

వికీ కృషి విభాగాలు (Wiki Contribution Sections)

(దయచేసి ప్రతి విభాగంలో ప్రతిపాదిత సభ్యుని ఆధారపూరిత కృషి(వికీలింకులద్వారా) వివరణలు ఇవ్వండి. వీలైనన్నీ విభాగాలు నింపండి. ప్రతివిభాగం తరువాత ఉపయోగమనుకున్న చోట్ల విషయసేకరణకు వికీపీడియాలో రచనలకులింకు ఇవ్వబడినది. వాడుకరి ప్రధాన వికీ వేరేదైతే ఆ వికీకెళ్లి వాడుకరి సభ్యపేజీద్వారా వాడుకరి రచనలు చూడవచ్చు, . మీ వివరణ ఆ తరువాతి వరుసలో ప్రారంభించండి)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసవిభాగంలో కృషి(ప్రధాన మరియు వర్గం పేరుబరి)

(ప్రధానపేరుబరిలో సభ్యుని రచనలు, వర్గంపేరుబరిలోసభ్యుని రచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి -బొమ్మలు(ఫైళ్ల పేరుబరి)

(బొమ్మల పేరుబరిలో రచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి -సహాయం (సహాయం పేరుబరి )

(సహాయం పేరుబరిలోరచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి - మూసలు,సాంకేతికాలు (మూసలు, మీడియావికీ పేరుబరి మరియు బాట్ ఖాతాపని)

(ఉదాహరణగా మూస పేరుబరిలో రచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి - వికీ ప్రాజెక్టులు(విధానాలు,వికీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు)

(వికీపీడియా పేరుబరిలో రచనలు)

సహసభ్యులకు ప్రోత్సాహం, సహకారం మరియు వికీనడవడి

(ఉదాహరణగా వ్యాస చర్చ పేరుబరిలో రచనలు)

ఆన్లైన్ ప్రచారంలో కృషి

భౌతిక ప్రచారంలో కృషి

వికీ విధానాలపై అవగాహన

తెలుగేతర సోదర వికీప్రాజెక్టులలో కృషి(Contribution to Non Telugu Wikimedia Projects)

ఏవైనా అదనపు సమాచారం (Any additional information)

(దయచేసి మీరు యుక్తమని భావించిన అదనపు సమాచారం వివరించండి)

మూలాలు