వికీపీడియా:TWA/Badge/10

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్యాడ్జ్ వికీపీడియా సాహస యాత్ర లో ఇతర సంపాదకులకు మంచి సలహా ఇచ్చినందుకు ఎంపికయ్యింది. అభినందనలు! మళ్ళీ సోపానంకి వెళ్ళండి.

TWA badge 10.png

సలహాదారులు