వికీపీడియా:TWA/Badge/4

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్యాడ్జ్ అక్షరదోషాలు వికీపీడియా సాహస యాత్ర లో స్థిరీకరించినందుకు ఎంపికయ్యింది. అభినందనలు! మళ్ళీ సోపానంకి వెళ్ళండి.

TWA badge 4.png

నకలు సంపాదకుడు