వికీపీడియా:TWA/Badge/8

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్యాడ్జ్ వికీపీడియా సాహస యాత్ర లో నిర్ధారణతత్వ విధానాలను అర్థం చేసుకునందుకు ఎంపికయ్యింది. అభినందనలు! మళ్ళీ సోపానంకి వెళ్ళండి.

TWA badge 8.png

నిర్ధారణతత్వం