వికీపీడియా చర్చ:ప్రశ్నలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెది 01.09.2004 తరువాత నియనమకం పొందిన అంద్రప్రదెశ్ః ప్రభుత్వ ఊద్యొగులకు పెన్షన్ విదనములొ పెన్షన్ ను ఎలా ఇస్తరు