వికీపీడియా చర్చ:రచ్చబండ/పాత చర్చ 4

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హెల్లొ నీను మా ఊరు narkedumilli గురిన్ఛి రాయాలని వున్నది. కాని రాయలీక పొయాను. సహాయం చెయ్యవలెను.