వెర్నియర్ కాలిపర్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వెర్నియర్ లేదా వెర్నియర్ కాలిపర్స్ ఒక కొలిచే సాధనము. దీనితో మిల్లీమీటర్లో పదవ వంతు వరకు కచ్చితంగా కొలువవచ్చు. దీనిని పియరీ వెర్నియర్ (Pierre Vernier) అనే ఫ్రెంచి గణిత శాస్త్రవేత్త 1631లో ప్రవేశపెట్టాడు

Parts of a vernier caliper:
  1. క్రింది దవడలు: బాహ్య వ్యాసాలు కనుగొనుటకు.
  2. పై దవడలు: ఒక గొట్టం అంతర వ్యాసాలను కనుగొనటానికి.
  3. లోతు కాడ: ఒక రంధ్రం లోతు కనుగొనుటకు
  4. ప్రధాన స్కేలు: మి.మీ లలో గుర్తించబడి ఉండును.(క్రిందిపైపు)
  5. ప్రధాన స్కేలు: పైభాగంలో అంగుళాలలో గుర్తించబడు ఉండును.
  6. వెర్నియర్ స్కేలు ఒక విభాగం 9/10 మి.మీ ఉండును.

The vernier, dial, and digital calipers give a direct reading of the distance measured to high accuracy. They are functionally identical, with different ways of reading the result. These calipers comprise a calibrated scale with a fixed jaw, and another jaw, with a pointer, that slides along the scale. The distance between the jaws is then read in different ways for the three types.

The simplest method is to read the position of the pointer directly on the scale. When the pointer is between two markings, the user can mentally interpolate to improve the precision of the reading. This would be a simple calibrated caliper; but the addition of a vernier scale allows more accurate interpolation, and is the universal practice; this is the vernier caliper.

Vernier, dial, and digital calipers can measure internal dimensions (using the uppermost jaws in the picture at right), external dimensions using the pictured lower jaws, and in many cases depth by the use of a probe that is attached to the movable head and slides along the centre of the body. This probe is slender and can get into deep grooves that may prove difficult for other measuring tools.

The vernier scales may include metric measurements on the lower part of the scale and inch measurements on the upper, or vice versa, in countries that use inches. Vernier calipers commonly used in industry provide a precision to 0.01 mm (10 micrometres), or one thousandth of an inch. They are available in sizes that can measure up to 1,829 mm (72 in).[1]

సూచికలు

[మార్చు]
  1. "ఆర్కైవ్ నకలు" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2010-05-25. Retrieved 2012-12-25.