వెలగలేరు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వెలగలేరు పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:

వెలగలెరు గ్రామ పంచాయితి గుదిమెత్ల సొమి రెద్ద్య్ గారి అధ్వరయంలో ఉంది. వీరు కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో ఉన్నది . ఇక్కడ వెలగలెరు రెద్ద్య్ యొఉత్ఛ్ కుద ఉనాది. ఇక్కడ రెద్ద్య్స్ ఆకువ. దానిలో ప్రముఖ వ్యక్తగా గుదిమెత్ల వాసు రెద్ద్య్ గారిని చెప్పుకోవచ్చు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వెలగలేరు&oldid=2894043" నుండి వెలికితీశారు