శిశూత్పాదకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శిశూత్పాదకాలు (ఆంగ్లం Viviparous animals) తల్లి గర్భంలోనే బాగా అభివృద్ధి చెంది తల్లి నుంచి పోషక పదార్ధాలు జరాయువు లేదా తదితర నిర్మాణాల ద్వారా సేకరించుకొని, శిశువులుగా జన్మించే జీవులు. ఈ లక్షణం యూథీరియా జీవులలో ఉంటుంది. కాని ఇతర సముదాయ జీవులలో అరుదుగా ఈ లక్షణం కనబడుతుంది. ఉదాహరణ: సొర చేప, వైపర్ పాము.