శోభితా ధూళిపాళ్ల పేజీ సోర్సు చూడండి

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణం వల్ల, ఈ పేజీని సవరించే అనుమతి మీకు లేదు:

మీ ఐపీ అడ్రసు, వికీమీడియా ఫౌండేషను వికీలన్నిటి లోనూ నిరోధించిన ఒక శ్రేణిలో ఉంది.

ఆ నిరోధాన్ని ‪Jon Kolbert‬ విధించారు. అందుకు ఇచ్చిన కారణం, Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected .

  • నిరోధం మొదలు: 05:38, 21 ఫిబ్రవరి 2024
  • నిరోధం ముగింపు: 05:38, 21 ఫిబ్రవరి 2029

మీ ప్రస్తుత ఐపీ అడ్రసు 34.239.176.54. నిరోధించిన శ్రేణి 34.239.0.0/16. మీరు చేయబోయే సంప్రదింపులన్నిటి లోనూ పై వివరాలన్నిటినీ చేర్చండి.

మిమ్మల్ని పొరపాటిఉన నిరోధించారని మీరు భావిస్తే, No open proxies అనే సార్వత్రిక విధానంలో మరింత సమాచారాన్ని, సూచనలనూ చూడవచ్చు.

లేదా, ఈ నిరోధం గురించి చర్చించడానికి మెటావికీలో ఒక అభ్యర్థన చెయ్యండి లేదా stewards@wikimedia.org వద్ద స్టీవార్డులకు VRT క్యూకు పై వివరాలతో ఈమెయిలు పంపండి.

మీరీ పేజీ సోర్సును చూడవచ్చు, కాపీ చేసుకోవచ్చు.

ఈ పేజీలో వాడిన మూసలు:

తిరిగి శోభితా ధూళిపాళ్లకి.

"https://te.wikipedia.org/wiki/శోభితా_ధూళిపాళ్ల" నుండి వెలికితీశారు