శ్రీమాధవాచార్య విద్యారణ్యస్వామి (నాటకం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమాధవాచార్య విద్యారణ్యస్వామి నాటకం మాచిరాజు దుర్గాశంకరామాత్యుడు తెలుగులోకి అనువదించిన గ్రంథం. శృంగేరీ పీఠాధిపతి విద్యారణ్యుల గురించిన ఈ నాటకం కేళ్కర్ మరాఠీలో రాయగా దానికి తెలుగు అనువాదమిది.

రచన నేపథ్యం

[మార్చు]

మరాఠీ నాటకాన్ని తెలుగులోకి 1927లో దుర్గాశంకరామాత్యుడు రచించాడు.

ఇతివృత్తం

[మార్చు]

విద్యారణ్యుడు లేదా మాధవాచార్యుడు శృంగేరి శారదా మఠానికి 12వ పీఠాధిపతి. శంకరాచార్యుల తరువాత ఐదు శతాబ్ధాలకు (1380-1386) శారదా పీఠాన్ని అధిరోహించాడు. విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపనకు మూల ప్రేరకునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. ప్రజలలో అధ్యాత్మిక భావాలు పెంపొందించడానికి అవతరించిన మూర్తిగా విద్యారణ్యుడిని భావిస్తారు. ఈ నాటకం ఆయన జీవితాన్ని ఇతివృత్తంగా చేసుకుని రచించారు.

బయటీ లింకులు

[మార్చు]

డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని గ్రంథప్రతి

మూలం

[మార్చు]