శ్రోణి మేఖల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Bone: శ్రోణి మేఖల
స్త్రీల శ్రోణి మేఖల
పురుషుల శ్రోణి మేఖల
Gray's subject #57 236

శ్రోణి మేఖల (pelvic girdle) కటి ప్రదేశంలోని ఎముకల వలయం.

ఎముకలు[మార్చు]