సప్తదశ శుభకార్యములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. శంకు స్థాపనము
 2. గృహ ప్రవేశము
 3. నిషేకము
 4. గర్బాధానము
 5. పుంసవనము
 6. సీమంతము
 7. వివాహము
 8. గృహప్రవేశము
 9. కంచుకథారణము
 10. వస్త్రధారణము
 11. నామకరణము
 12. డోలారోహణము
 13. అన్న ప్రాసము
 14. కేశ ఖండనము
 15. అక్షరాభ్యాసము
 16. విద్యాభ్యాసము
 17. ఉపనయము