సమగ్ర దృశ్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సమగ్ర దృశ్యంను ఇంగ్లీషులో పనోరమ (panorama) అంటారు.

పనోరమ అనే పదం గ్రీకు పదం. దీని అర్ధం మొత్తం దృష్టి (కనుచూపు).

పనోరమ అనగా భౌతిక, అంతరిక్ష ఏదైనా చిత్రాన్ని ఏ కోణంలోనైనా విశాలంగా చిత్రించగలగడం.

వర్ణ చిత్రమైన, రేఖా చిత్రమైనా, చాయాచిత్రమైనా మనకు కావలసినంత పరిమాణంలో మనం చిత్రించాలనుకున్నంత ప్రదేశాన్ని ఒకే చిత్రంలో బంధించగలిగే ఈ విధానాన్ని పనోరమ లేక సమగ్ర దృశ్యం అంటారు.

ఈ పనోరమ విధానంలో ఎత్తు, వెడల్పులను ఎన్ని డిగ్రీల కోణంలో నైన బంధించగలిగే ఈ విధానంతో మనిషి చుట్టూ తిరుగుతూ, తలని పైకి కిందకి తిప్పుతూ ఎన్నో సార్లు చూసే ఈ దృశ్యాన్ని ఈ పనోరమ చిత్రంలో ఒకేసారి బంధించవచ్చు.

కొత్తగా వచ్చిన పనోరమ ఆప్షన్ ఉన్న కెమెరాలతో మనిషి లేదా యంత్ర సహాయంతో మనకు కావలసిన కోణంలో పలు చిత్రాలను కెమెరా సూచించిన విధానంలో బంధించడం ద్వారా ఆ కెమెరా ఆ చిత్రాలన్నింటిని ఒక వరసలో పేర్చి మనకు అవసరమైన ఒక సమగ్ర చిత్రాన్ని అందిస్తుంది.

గ్యాలరీ

[మార్చు]
A panorama of Beirut dating back to the 19th century.
A panorama of Beirut dating back to the 19th century.
A panorama of Tbilisi in 1900s.
A panorama of Tbilisi in 1900s.
A cylindrical projection panorama from multiple images stitched together using PTgui.
A cylindrical projection panorama from multiple images stitched together using PTgui.
A panoramic photo of Byblos Port.[1]
A panoramic photo of Byblos Port.[1]
A panoramic photo of the courtyard of the Mosque of Uqba also known as the Great Mosque of Kairouan, Tunisia.
A panoramic photo of the courtyard of the Mosque of Uqba also known as the Great Mosque of Kairouan, Tunisia.
పనోరమ సిటీ కాలేజ్
పనోరమ సిటీ కాలేజ్
A 360-degree panorama with stereographic projection

మూలాలు

[మార్చు]